OLGUN KOBİLERİN SAĞLIKLI BÜYÜMELERİNİN SIRRI NE ?

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ulusal ve Uluslar arası Ar-Ge ve Yenilik

Hibe Fonları Uygulayıcısı, YMM,

Sorumlu Ortak Baş Denetçi

www.abdanmerymm.com

abdanmer@gmail.com

TANIM

Bizim deneyimlerimize göre Olgun KOBİ deyince; Araştırma ve Yenilik projesi yapmaya arzu ve inancı (beklentisi) olan ve bu durumu sürekli muhafaza ederek olmasına izin veren firmalardır. Ayrıca, projesine uygun en az bir mühendis çalıştıran, harcama ve ödeme yaptıktan sonra destek alınması sebebiyle mali durumu iyi olan işletmelerdir.

ZİYARETLER

Son 15 gün içinde bu tanımdaki KOBİ’ler ile ar-ge toplantısı yapıp hepsiyle sözleşmeler imzaladık. Toplantıda Ar-Ge hibe fonlarına başvurulması ile başlayan faaliyetler; prototipin veya süreç ekipmanının harcamaları, endüstriyelleşme(standart makina alımı veya 5. bölge yatırım teşvikleri) harcamalarının hibe fonlarla karşılanması yanında pazarlama(fuar), ihale ve seri üretim aşamalarında da firmaya olan katkılarını açıklıyoruz. Katkılar hibe, faizsiz kredi, tanıtım(fuar) desteği, ihalede öncelik ve vergi muafiyetlerini de kapsamaktadır ve proje hazırlama aşamalarında bütünsel düşünüldüğünde etkin sonuç vererek motivasyonu yükselttiğini gözlemliyoruz.

3 -4 YILLIK YOL HARİTASI

Bu firmalarla şöyle bir yol haritası izliyoruz.

1.İlk ay 1 adet TÜBİTAK Ar-Ge projesi vermek, kabulünde de her an yürüyen 3 adet projenin olmasını programlamak.

2.İlk TÜBİTAK Ar-Ge projesinin bitişini takiben KOSGEB Endüstriyel uygulama programını başlatmak.

3.Bu arada 1 adet KOSGEB Ar-Ge ve İnovasyon projesi sunmak.

4.İlk projenin prototipi Teknoyatırım NACE koduna giriyorsa, olası çağrılar için hazırlık yapmak.

5.TÜBİTAK’a ilk Ar-Ge projesi verilme aşamasında incelemeli patent  ya da olumlu raporlu faydalı model başvurusunda bulunmak.

6.İlk proje prototipinin seri üretimi için 5.bölge yatırım teşvik belgesi  başvurusu yapmak.

7.İlk prototiple ilgili tekno tanıtım-pazarlama, teknolojik ürün belgesi çalışmaları yapmak.

8.Avrupa Birliği H2020 konsorsiyum ve tekli başvurulabilinen yeni KOBİ aracı programına hazırlık yapmak.

RAHMANİ SES

Bu çalışmalara güç vermesi için KUR’AN’ın Rahman Suresinin 29. Ayetinin düşündürücü sözünü gündeme getiriyoruz. ALLAH her an yeni bir iş ve oluşta olup, bizlerin de bu süreçte olmamızı ve boş durmamamız gerektiğini beyan ediyor.

ÖZET SÖZ

Bizce başarı için zihinsel, ruhsal, Rahmani ve fiziksel boyutlarda entegre bilgi, bilinç ve eylem birlikteliğini sağlamak gerekiyor.