ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ SEMİNER DİZİSİ ÖN ÇALIŞMALARINDA. ORTA VE YÜKSEK TEKNOLOJİ İLE YÜKSEK TEKNOLOJİ NACE KODUNA GİREN VE TÜBİTAK/KOSGEB ARGE PROJESİ İLE PROTOTİPİ YAPAN FİRMALAR, MAKİNE VE TEÇHİZAT YATIRIMI İÇİN TEKNOYATIRIM İLE REKABET ÖNCESİ İŞ BİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI ÇAĞRILARININ BİR AN ÖNCE YAPILMASINI BEKLİYORLAR

 

 

  Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı,

Öğretim Üyesi, Sorumlu Ortak Baş Denetçi, YMM

www.abdanmerymm.com

abdanmer@gmail.com

14.09.2017

1.Makine ve teçhizat yatırımı bu yılın ikinci çeyreğinde %8,6 düştü. Kalkınma ve istihdam riskte. Katma değerli yenilikçi ürünlerin prototipi Ar-Ge projeleri ile yapılarak, seri üretim ve özellikle ihracatı için makine ve teçhizat yatırımına ve desteğine ihtiyaç var. Bizce bu ihtiyacı karşılayacak en önemli destek programı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın TEKNOYATIRIM destek programıdır, bu yıl çağrısı Ocak başından itibaren açılmamıştır. Makine ve teçhizata Teknoyatırım Hibe Desteği: a) Mikro işletmelere, yatırım proje tutarının en fazla %60’ı (yerli malı belgesi ile %80) kadar destek sağlanır. Bu destek tutarı 8.000.000 TL’yi geçemez. b) Küçük işletmelere, yatırım proje tutarının en fazla %50’si(yerli malı belgesi ile %70) kadar destek sağlanır. Bu destek tutarı 7.000.000 TL’yi geçemez.

 

2.Ar-Ge reform paketinin 1 Mart 2016 tarihinde yasalaşmasının ardından, bizim faaliyet alanımız ile ilgili olarak en önemli yeniliklerden biri de sanayimizin alt yapısının iyileştirilmesi ve dışa bağımlılığımızın azaltılması için firmalar arasında oluşturulan “REKABET ÖNCESİ İŞBİRLİĞİ PROJESİ”(RİP) dir. Çağrısı halen açılmamıştır, Sanayiciler bekliyor.

– Yatay işbirliğine örnek; yüzey kaplama sektörüne hizmet veren firmaların dış ortamda bulunan bina dış yüzey yapı elemanları için korozyona dayanıklı kaplama geliştirilmesinde bir laboratuvar kurulması söz konusu olduğunda aşağıdaki test ve deneyler için aşağıdaki ekipman ihtiyacı karşılanabilir. (Yoğunluk Testi: Piknometre, Konsantrasyon ölçümü: Refraktometre, Çinko Tayini, Sodyum Hidroksit Tayini, Sodyum Karbonat Testi, Demir tayini, Kobalt Tayini, 8.Krom +3 Tayini, RoHS Testi, Parlaklık Ölçüm Testi, Çinko Dağılım Oranı Testi, Kaplama kalınlığı testi, Görünüm kontrolü, Nitrat iyonu testi, Tuz testi).

– Dikey işbirliğine örnek; yeni tip ekmek geliştirebilecek pilot tesis verilebilir. Üniversitenin gıda ve/veya gıda makinaları bölümü, buğday tohumu geliştiren firma, gıda tünel tip fırınları geliştiren firma, karıştırıcı geliştiren birkaç tedarikçi ve ana sanayi firması ortak bir pilot tesis kurarak malzeme, ürün, makine veya proses geliştirebilirler.

 

RİP’TE TEŞVİKLER:

– Ar-Ge’de kullanılacak makine-teçhizat giderlerinin %50’si hibe desteği ile karşılanıyor.

– Firmalar işbirliği projesine katkıları oranında vergi matrahından % 100 Ar-Ge indiriminden istifade ediyorlar.

– Projede görev alan personele gelir vergisi stopajı ile sigorta primi istisnası sağlanıyor.