ÖZELLİKLE AVRUPALI MÜŞTERİYE NAKLİYECİ ARACILIĞIYLA TESLİMATTA ÖDEME ŞEKLİNİN (COD) AVANTAJLARI

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ulusal ve Uluslar arası Ar-Ge ve Yenilik Hibe

Fonları Uygulayıcısı, YMM

www.abdanmerymm.com

abdanmer@gmail.com

GİRİŞ

Rekabet, Pazar Payı Kapma mücadelesi içinde Lojistik maliyetlerini gözden geçirip, yeniden tasarım yoluyla iyileştirme yaparsak, firma olarak daha öne çıkarız. Bu konuda neler yapılabileceğine bir örnek  olarak, aşağıda  Vesaik Mukabili ödeme şeklinin bir alt türevi olan COD ödeme şekli açıklanmaktadır.

COD’NUN GEREKÇESİ

Ekonomik kriz, Çin faktörü, müşterilerin daha titiz ve kendine özgü eşya talep etmesi, stok maliyetinin en aza indirmek, hava şartlarındaki istikrarsızlıktan doğan riskleri üslenmemek için ithalatçı artan bir şekilde Türk ihracatçısından çok model, her modelden daha düşük miktar ve çok kısa sürede mal talep etmektedir. Bunun sonucu olarak düzenlenen ihracat bedelleri düşük seviyede kalmakta, dolayısıyla vesaik mukabili ödeme şekline göre, bankalar üzerinden işlem yapmak örneğin bir Almanya için 200 Euro’yu geçebilmektedir. Bu durum ise ithalatçının ihracatçıya baskı yaparak vesaik mukabili yerine mal mukabili ödeme şeklini geçilmesini teşvik etmektedir. Ek olarak Uçakla olan yüklemelerde evrak daha sonra gideceği için, eşya ithalatçının havaalanı gümrüğünde boşuna beklemektedir.

COD’NUN İŞLEYİŞİ

Bu olguyu önlemek için ihracatçının ve ithalatçının lehine bizim önerimiz CAD yerine COD (Cash on delivery = teslimatta ödeme) şeklini benimsemeleridir. COD’de ihracatçı yaptığı yükleme ile ilgili invoice ve packing list’i e-mail ya da faxla müşteriye bildirmektedır. Orijinal sevk vesaiki malla beraber gönderilmektedir. Ancak ihracatçı daha önceden Türkiye’deki nakliye şirketinin gideceği ülkedeki en yakın anlaşmalı acentadan (receiving agent) bir taahhütname alarak mal kendisine ulaştığında ithalatçıya bildirileceğini, daha önceden e­-mail edilen faturanın bankadan ödendiğine dair Swift Message’nin kendisine gönderilmesi yani mail atılması halinde malı serbest bırakacağını, aksi halde mal bedelini bizzat kendisinin ödeyeceğini beyan eder. Aşağıda yer alan taahhütname ayrıca Türkiye’deki nakliyeci firma tarafından da imzalanarak ihracatçıya verilir. Konşimentonun Consignee (gönderilen) sütunundaki banka yerine karşı ülkenin Receiving Agent yer almaktadır.

“Nakliyeci’nin Taahhütname Örneği” için ;  Taahhütname.Örnek bağlantısına tıklayınız.

SONUÇ

Yukarıda ihracatta COD için belirttiğimiz hususlar, ithalat için de aynı kolaylığı sağlayarak hem işlemi hızlandırmakta hem de maliyeti düşürmektedir. Dış Ticarette yeniden tasarım yaparak, birçok alanda iyileştirilecek hususlar her zaman mevcut olduğunu daima dikkate almak gerektiğine düşünmekteyiz.

Etiketler: