ÖZGÜNLÜK VE KUR’AN

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ulusal ve Uluslar arası Ar-Ge ve Yenilik

Hibe Fonları Uygulayıcısı, Öğretim Üyesi

Sorumlu Ortak Baş Denetçi, YMM

www.abdanmerymm.com

abdanmer@gmail.com

 

22.01.2016

 

AR-GE KAVRAMLARI

Ar-Ge terminolojisinde aşağıdaki kavramları özellikle proje yazarken sıkça kullanırız:

 1. Yenilik: Proje çıktısının kendi mevcut durumumuz ile Yerli ve Yabancı Muadillerine Nazaran Mukayeseli Üstünlüğü ve farklılıkları.
 2. Özgünlük: Yenilikleri yaratmada malzeme, yazılım, alet‐teçhizat, yöntem ve tekniklerde, başka bir deyişle amaca ulaştıracak araç ve izlenecek yollarda uyguladığımız tüm farklılıkların tamamını içerir.
 3. Ar‐Ge Unsuru: Ar‐Ge’nin içerisinde görülebilir bir yenilik unsurunun bulunması ve bilimsel ve/veya Teknolojik belirsizliklerin giderilmesidir. Başka bir deyişle bir sorunun çözümünün genel bilgi stokuna ve ilgili alana ilişkin tekniklere sahip bir kişi açısından görülebilir olmadığı durumlardır.

Ayrıca yazılım projelerinde aşağıdaki kavramları da genellikle kullanırız:

 1. Hardware(Donanım): Hardware donanım demektir. Bilgisayarın dışarıdan görülen her parçası birer donanım olarak tanımlanabilir. Örneğin ekran, klavye, Mouse, hepsi birer donanımdır. Bu tanımına göre donanım, bir iş ya da görevin yapılması için sahip olunan alet‐edevat) demektir. Günlük kullanımda bu sözcük genellikle bilgisayar donanımı kavramını çağrıştırır. Bilgisayar donanımı, bir bilgisayarda bulunan fiziksel birimlerdir. Bilgisayar alanında genel terim olarak donanım olarak tabir edilir. Donanım tanımı yapılırken sadece bilgisayarın parçaları düşünülmemelidir. Örneğin bir robotun kontrol ünitesi olarak geliştirilen arabirim ( interface) kartı da bir donanımdır.
 2. Software(Yazılım): Bilgisayar yazılımları genel olarak 2 ana grupta

‐ Sistem Yazılımları (System Software)

‐ Uygulama Yazılımları (Application Software)

 

Sistem Yazılımları (System Software): Bilgisayarın kendisinin işletilmesini sağlayan, işletim sistemi, derleyiciler (compilers) (Yazılım programında, yazılan programı makine diline çeviren program), çeşitli donatılar (facility) gibi yazılımlardır.

Uygulama Yazılımları (Application Software): Bu kullanıcıların işlerine çözüm sağlayan örneğin çek, senet, stok kontrol, bordro, kütüphane kayıtlarını tutan programlar, bankalardaki müşterilerin para hesaplarını tutan programlar vs. gibi yazılımlardır.

Bütün sistem programları içinde en temel yazılım işletim sistemidir ki, bilgisayarın bütün donanım ve yazılım kaynaklarını kontrol ettiği gibi, kullanıcılara ait uygulama yazılımlarının da çalıştırılmalarını ve denetlenmelerini sağlar.

 

KUR’AN’DA ÖZGÜNLÜK VE NİTELİK

Bu kavramlar arasında özellikle amaç-araç ilişkilerinde aracı betimleyen özgünlük bizim farklı yönümüz olup, araştırma, akıl ve bilim yoluyla sürekli geliştirilmesi gerekir. Amaç ne kadar mükemmel olursa olsun uygun araçlar(özgünlük) yoksa sonuç alamayız, yoksa bulmamız gerekir. Rutin mal üretmenin çokluğu özgünlük değil, bir nicelik çokluğu olup, firmaları ve toplumu bir yerlere götürmez. Bu bakımdan katma değeri yüksek nitelikli ürünler üretmeliyiz, başka bir deyişle Ar-Ge ve inovasyona, niteliğe dayalı büyüme modeline daha çok yönelmeliyiz.

Bu konuda KUR’AN’ımızın Tevbe 25.Ayetinde şöyle denilmektedir:” Çokluğunuz sizi böbürlendirmişti de bu, hiçbir işinize yaramamıştı.”

Burada çokluk niteliksiz, rutin, taklit mal üretimi olarak ele alındığına, Ayet bize araştırmanın, belirsizlikleri gidermenin, Ar-Ge ile yenilik ve özgünlük yapmanın önemini, katma değeri yüksek ürün üretmenin önemini vurgulamaktadır. Oysa şu andaki mevcut yapımız bu ayete ters düşmektedir.

1111

https://www.linkedin.com/hp/update/6094967146062843904

SONUÇ

KUR’AN’ımızı iyice okuyup, anlayıp düşünerek uygularsak, şu andaki sorunların tespiti ile özgün çözümlerinin Kitabımıızda bulunduğunu görürüz.

Kaynaklar;

1.Kur’an ve Meali

 • Diyanet Vakfı
 • Elmalı Hamdi
 • Hasan Tahsin Feyizli
 • Süleyman Ateş
 • Yaşar Nuri Öztürk

2. Kuantum ve Kur’an

 • R.Şanal

3. Allah De Ötesini Bırak

 • Uğur Koşar