PANDEMİ DÖNEMİNDE HER FİRMA SORUN ÇÖZMEDE YAKLAŞIM OLARAK GENELLEYİCİ BİR ŞABLON, DOKTRİN, ÖĞRETİ İLE DEĞİL KENDİ MEVCUT ÖZEL PROBLEMİNİ HAREKET NOKTASI YAPMALI

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ulusal ve Uluslar arası Ar-Ge ve Yenilik Hibe

Fonları Uygulayıcısı, YMM, Öğretim Üyesi

www.abdanmerymm.com
abdanmer@gmail.com

16/01/2021

 

 

– Firma ziyaretlerinde bazı yöneticilerin pandemi döneminde genelleyici bir ifade ile zorlandıklarını ifade ediyorlar. Bizler genel şablondan hareket etmeden, firmanın mevcut özgül sorununa eğilip neden-sonuç ilişkisine bakıyoruz.

– Bazılarında bakıyoruz ki, aslında pandemi döneminde bazı firmaların ürettiği ürünlerin özellikle Çin’den ithal edilmemesi nedeniyle hem yurt içinden hem de yurt dışından özellikle Avrupa ülkelerinden taleplerin artması sebebiyle üretimlerini ve istihdamı arttırdıklarını gözlemliyoruz.

– Bu durumda bu firmalar büyümek için proje bazlı destek programlarına başvurma ihtiyacı duyuyorlar. Örneğin üç yıl için maksimum 1 milyon 400 bin Dolar hibeli Tasarım departmanı, 210 bin lirası hibeli 90 bin lirası geri ödemeli kredi şeklinde toplam 300 bin lira destek sağlayan KOSGEB Yurt dışı Pazar desteği,

– Elbette ar-ge çalışmalarının sürdürülebilirliği için bu yılın Şubat sonuna kadar verilmesi gereken TÜBİTAK 1507 ya da 1501 ar-ge projesi, ticarileşme ve seri üretim için  TÜBİTAK ar-ge projesinin onaylanıp sağlanan başarı belgesi ile Sanayi Bakanlığı’na 5.Bölge yatırım teşvik belgesi veya KOSGEB Teknoyatırım destek programına başvurma niyet ve inancı taşıyorlar.  Hayal gücümüzü kullanırsak bu liste daha devam ediyor: https://www.abdanmerymm.com/wp-content/uploads/2018/04/B%c3%9cY%c3%9cME-MODEL%c4%b0-2.pdf

 

ATATÜRK DOKTRİNLERE NEDEN KARŞIYDI?

– Celal Şengör Hocamıza göre, “Atatürk doktrinlere (öğretilere) karşı büyük bir antipatisi vardı. Bunun nedeni, her düşünce sisteminin gelişmeye ihtiyacı olduğunu bilmesi, nihai gerçeği bulduğunu iddia eden her sistemin yalan üzerine kurulmuş olduğunu görmesindendir… “Atatürk, eğer doktrine gidersek, hareketi dondururuz.” https://lnkd.in/dNh-p5r

– Burada bilimsel yönteme göre, hareket noktası önce doktrin değil, mevcut problemlerin tanımlanması olup, arkasından çözüm denemeleri gelir, eleştirel akılcılık yöntemiyle en uygun yöntem seçilerek, diğerleri terkedilir. Celal Şengör hocamızın deyimiyle, doktor elindeki reçeteyle hasta aramaz, hasta gelip teşhis konularak iyileşmesi için reçete oluşturur.

– Elon Musk, Twitter hesabından Atatürk’ün ‘Eğer bir gün benim sözlerim bilimle ters düşerse, bilimi seçin’ sözünü paylaştı.

 

BİLİMSEL YÖNTEMİN DE BAŞLANGIÇ NOKTASI ÖNCE MEVCUT PROBLEMLERE ODAKLANMAKTIR İilgili makale linkim: https://www.abdanmerymm.com/ar-ge-ve-yenilik-projeleri-yapmada-darwinci-ya-da-poperci-pozisyon-almanin-etkileri.html