PEŞ PEŞE AR-GE VE SÜREÇ/ÜRÜN YENİLİĞİ YAPARAK TÜBİTAK 1707 DESTEK PROGRAMI İLE ÜRETİMİ VE İHRACATI NASIL ARTIRABİLİRİZ?

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı,  YMM

www.abdanmerymm.com

abdanmer@gmail.com

02/11/2022

 

 

(AR-GE VE YENİLİĞİN BİR VE BERABER OLMA KURALI)

 

– 1707 Siparişe Dayalı AR-GE Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı 1707 Sipariş AR-GE çağrısı madde 14.5’e göre:

 

“ 14.5 Çağrıya sunulacak projenin çıktısı ürünün Müşteri Kuruluş ve/veya Tedarikçi Kuruluş tarafından pazara sunularak ticarileştirilmesi beklenecektir.

 

– Proje çıktısının bir süreç olması ya da yalnızca Müşteri tarafından kullanılacak 3) bir makine, ekipman vb. olması halinde bu sürecin/makine vb.nin mevcut duruma ya da benzerlerine göre belirgin derece iyileşmiş ekonomik getiri sağlaması ve Müşteri Kuruluş tarafından kullanılması beklenecektir. Proje çıktısı ürünün ya da sürecin/makine vb.nin bu maddede sözü edilen unsurları nasıl sağlayacağı Ekonomik Fizibilite Raporunda açıklanmalıdır.

3) Müşteri veya Tedarikçi Kuruluş tarafından pazara sunulmayacak, yalnızca Müşteri Kuruluş tarafından kullanılacak proje çıktıları kastedilmektedir.  “.

https://lnkd.in/dyDGbJ_i

 

YENİLİK SÜREÇ ADIMLARI

– Bu maddeye göre senaryomuz, KOBİ vasfındaki tedarikçi kuruluş ar-ge projesi yaparak imalatçı müşteri kuruluşa üretim hattında kullanacağı yenilikçi özgün bir makine, donanım ve yazılım temin ederse, bununla müşteri kuruluş yeni bir ürün ya da mevcut üründe önemli değişiklik yaparak yurt içi ve dışı piyasalara rekabetçi koşullarda pazarlayabilirse, 1707 destek programına konu olabilecektir.

 

– Oslo Kılavuzu Paragraf 3.25’e göre, Yenilik ürünün bir ya da daha fazla karakter veya performans özelliklerinde önemli derecede iyileştirme sağlamalıdır. Bu çalışma, yeni fonksiyonlar ekleme ya da var olan fonksiyonlara ya da kullanıcı kolaylığında iyileştirme şeklinde gerçekleştirilir.

 

­- Yenilik yapılacak başlıca fonksiyonel özellikler: Kalite, teknik özellikler, güvenilirlik, dayanıklılık, kullanım süresince ekonomik verimlilik, satın alınabilirlik, rahatlık, kullanılabilirlik ve kullanıcı dostu. Bu özelliklerin hepsini birden gerçekleştirmeye ihtiyaç yoktur.

­- 1707’e ilişkin detaylı açıklama linkimiz: https://lnkd.in/dv2bpXZi