Rekabet Öncesi İşbirliği Projesi Haberi (07.08.2016)

Ar-Ge reform paketinin 1 Mart 2016 tarihinde yasalaşmasının ardından uygulama esaslarının yer aldığı Ar-Ge yönetmeliğinin Ağustos’un ikinci haftasında Resmi Gazetede yayınlanmasını beklemekteyiz. Bizim faaliyet alanımız ile ilgili olarak en önemli yeniliklerden biri de sanayimizin alt yapısının iyileştirilmesi ve dışa bağımlılığımızın azaltılması için firmalar arasında oluşturulan “REKABET ÖNCESİ İŞBİRLİĞİ PROJESİ”dir.
– Yatay işbirliğine örnek; yüzey kaplama sektörüne hizmet veren firmaların dış ortamda bulunan bina dış yüzey yapı elemanları için korozyona dayanıklı kaplama geliştirilmesinde bir laboratuvar kurulması söz konusu olduğunda aşağıdaki test ve deneyler için aşağıdaki ekipman ihtiyacı karşılanabilir. (Yoğunluk Testi: Piknometre, Konsantrasyon ölçümü: Refraktometre, Çinko Tayini, Sodyum Hidroksit Tayini, Sodyum Karbonat Testi, Demir tayini, Kobalt Tayini, 8.Krom +3 Tayini, RoHS Testi, Parlaklık Ölçüm Testi, Çinko Dağılım Oranı Testi, Kaplama kalınlığı testi, Görünüm kontrolü, Nitrat iyonu testi, Tuz testi).
– Dikey işbirliğine örnek; yeni tip ekmek geliştirebilecek pilot tesis verilebilir. Üniversitenin gıda ve/veya gıda makinaları bölümü, buğday tohumu geliştiren firma, gıda tünel tip fırınları geliştiren firma, karıştırıcı geliştiren birkaç tedarikçi ve ana sanayi firması ortak bir pilot tesis kurarak malzeme, ürün, makine veya proses geliştirebilirler.
TEŞVİKLER:
– Ar-Ge’de kullanılacak makine-teçhizat giderlerinin % 50’si hibe desteği ile karşılanıyor.
– Firmalar işbirliği projesine katkıları oranında vergi matrahından % 100 ar-ge indiriminden istifade ediyorlar.
– Projede görev alan personele gelir vergisi stopajı ile sigorta primi istisnası sağlanıyor.

BİZLER ÖN HAZIRLIKLARIMIZI TAMAMLADIK. İLGİLENEN FİRMALARIN OFİSİMİZLE İLETİŞİME GEÇMELERİNİ BEKLİYORUZ. BİZLER BU PROJENİN ÖNEMİNE ÇOK İNANIYORUZ.