SİTEMİZİ ZİYARET EDENLER AR-GE VE YENİLİK FAALİYETLERİNİN HANGİ YÖNLERİYLE DAHA ÇOK İLGİLENİYORLAR ?

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

 Ulusal ve Uluslar arası Ar-Ge ve Yenilik Hibe

Fonları Uygulayıcısı, YMM

www.abdanmerymm.com

abdanmer@gmail.com

Gülçin GÖKÇEYREK & Buse ARSLAN

Ar-Ge ve Yenilik Mali Rapor Uzmanları

 ggokceyrek@gmail.com

busekabal@gmail.com

 

GİRİŞ

Bizler,  AB Danışmanlık ve YMM ofisi olarak , ülkemizin ve firmalarımızın Ar-Ge ve Yenilik projelerine olan ihtiyacını anlayıp taleplerin her geçen gün artması üzerine 1 Ay önce ağırlıklı Ar-Ge ve Yenilik konularına değinmek üzere www.abdanmerymm.com sitemizi açmış bulunmaktayız.

1 Aylık süre içinde neredeyse tamamı Ar-Ge ve Yenilik faaliyetleri ile Ar-Ge projesi oluşturma, Mali Raporlama , YMM Raporu oluşturma konusunda 82 makale yayımladık. Bu makalelerimiz Google’dan aranınca da bulunabiliyor.

Bu süre zarfında sitemizi ziyaret edenlerin hangi konulara daha çok ilgi gösterdiklerini merak edip aşağıdaki analiz sonuçlarına ulaştık.

 

İLGİ DUYULAN MAKALELER

Elimizdeki analiz sonuçlarına göre sitemizi açtığımız günden bu yana sadece 30 günlük süre zarfında ; 1468 ‘si farklı sayfalar olmak üzere toplam 2124 kere sayfamız ziyaret edilmiş olup makalelerimiz okunmuştur.

Okunan makalelere baktığımızda, en çok okunan makaleler sıralaması aşağıdaki gibidir :

 

Birincisi; FİRMALARIN SAĞLIKLI BÜYÜMESİ İÇİN AR-GE VE YENİLİK EKSENLİ ZAMANA YAYILMIŞ 14 ADIMLI YOL HARİTASI http://www.abdanmerymm.com/14-adimli-yol-haritasi-2.html

İkincisi; TÜBİTAK-TEYDEB AR-GE PROJESİNDE GÖREV ALAN MÜHENDİSLERİN MAAŞLARI NE OLMALI? PROJE SÜRESİNCE NE KADAR ARTTIRILMALI? HER AN YÜRÜYEN 3 PROJE İLE MÜHENDİSLERİ FİRMADA NASIL TUTARIZ ? http://www.abdanmerymm.com/tubitak-teydeb-ar-ge-projesinde-gorev-alan-muhendislerin-maaslari-ne-olmali-proje-suresince-ne-kadar-arttirilmali-her-an-yuruyen-3-proje-ile-muhendisleri-firmada-nasil-tutariz.html

Üçüncüsü; ANADOLU’DA TÜBİTAK’DAN AR-GE PROJESİ ONAYLANAN BAZI FİRMALARDA KARŞILAŞTIĞIMIZ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ http://www.abdanmerymm.com/anadoluda-tubitakdan-ar-ge-projesi-onaylanan-bazi-firmalarda-karsilastigimiz-sorunlar-ve-cozum-onerileri.html

İlgi Duyulan Makalelerin Entegrasyonu

–  Yayınladığımız 82 makaleden ilk sırada okunanın “FİRMALARIN SAĞLIKLI BÜYÜMESİ İÇİN AR-GE VE YENİLİK EKSENLİ ZAMANA YAYILMIŞ 14 ADIMLI YOL HARİTASI” olması bize Ar-Ge projesi yapanların sadece TÜBİTAK projesine odaklanmayıp, buradan hareketle Sanayi ve Ekonomi Bakanlığı’nın Teknoyatırım Teşviklerine , Maliye Bakanlığı’nın Vergi İstisnalarına ve daha sonra Avrupa Birliği H2020’ye ilgi duyduklarını görmekteyiz. Bir anlamda çağımızın bilgi çağı değil,  bilgilerin sentezi ve entegrasyon çağı olduğunu anlamaktayız. Bir anlamda okuyucularımızın Ar-Ge ve İnovasyon konusunda bilgilerini derinleştirmek istediklerini gözlemliyoruz. Bu makalede sözünü ettiğimiz 14 Adımı ayrı ayrı sitemizdeki makalelerde de açıkladık. Ama okuyucu, bilgilerin entegrasyonunu istiyor. Bizler de ekip olarak okuyucularımızda giderek derinleşen Ar-Ge ve Yenilik potansiyel ve değerlerini kendilerinde görerek ilerlemelerini sağlamak istiyoruz

–  En çok okunan 2.makalenin “TÜBİTAK-TEYDEB AR-GE PROJESİNDE GÖREV ALAN MÜHENDİSLERİN MAAŞLARI NE OLMALI? PROJE SÜRESİNCE NE KADAR ARTTIRILMALI? HER AN YÜRÜYEN 3 PROJE İLE MÜHENDİSLERİ FİRMADA NASIL TUTARIZ ? ”olması özellikle olgun KOBİ’lerde çalışan mühendisleri firmalarda tutmak için Ulusal ve Uluslar arası Ar-Ge projelerine başvurma gerekliliği öne çıkmaktadır. Bizim deneyimize göre mühendisleri firmada tutmanın en sağlıklı yolu , örneğin her an 3 yürüyen Tubitak-Teydeb projesi olması ve maaş ödemelerinde TÜBİTAK’tan destek alınması şeklindedir. Ayrıca firmalar istihdam ettiği personelin sigorta ve vergi yükünü ödemektedir. Ar-Ge projesi verilmesi halinde, örneğin onaylanan Ar-Ge projelerinde görev alan 1 mühendis aynı anda yürüyen 3 Ar-Ge projesinde 1/3 oranında görev alır ve 3 projede adam/ay oranı (1) olursa, SGK işveren payının yarısı ödenmemekte, stopaj ise %80 (doktora derecesine sahip personelde %90) ödenmemektedir.

Bu konuda okuyucuların farkındalıklarının artırılması ülkemizde teknik insan gücünün değerinin anlaşılması ve geliştirilmesi için büyük önem taşımaktadır.

– En çok okunan 3.makalemiz ise  “ANADOLU’DA TÜBİTAK’DAN AR-GE PROJESİ ONAYLANAN BAZI FİRMALARDA KARŞILAŞTIĞIMIZ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ” dir.  Biz ekip olarak sadece İstanbul’a odaklanmıyoruz. Özellikle son 3 aydır İzmir, Kayseri, Gaziantep gibi Anadolu kentlerine gidip görüşmeler yapıyoruz. Buradaki görüşmelerde firmaların özellikle Tübitak-Teydeb projesi verip onaylandığını ancak  daha sonraki aşamada verdikleri Dönem raporlarında Mali Rapor ve YMM raporlarını oluştururken zorluklar yaşadıklarını gözlemledik. Mali Rapordaki Ar-Ge harcama ve giderlerinin nasıl listeleneceği, faturalandırma, ödenmesi, Ar-Ge muhasebesinin kurulması, 5746 sayılı Ar-Ge kanununa göre SGK, Stopaj destekleri ile  Ar-Ge indirimi konusunda açıklamalarda bulunduk.

Bu bilgilerimizin sınırlı kalmaması için mali rapor ile ilgili eksiklik ve sıkıntılar ile çözüm yollarına ilişkin bu makalemizin okunduğunu görmekten memnuniyet duymaktayız.

 

SONUÇ

Okuyucularımızın giderek artan ölçüde Ar-Ge teşviklerinin bütünü hakkında  daha çok bilgi edinmek istediklerini deneyimlemekteyiz. Bu açıdan Ar-Ge ve Yenilik proje verme işi, yalnızca teknik bir olay olmayıp aynı zamanda bilimsel, mali, pazarlama gibi yönlerin de dikkate alınmasını gerektiren sistematik bir çalışmadır.