SON AÇIKLANAN AB H2020 SMS YENİ KOBİ ARACI FAZ 2’YE GÖRE ONAYLANAN TÜRK FİRMASI YOK

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ulusal ve Uluslar arası Ar-Ge ve Yenilik

Hibe Fonları Uygulayıcısı, YMM,

Sorumlu Ortak Baş Denetçi

www.abdanmerymm.com

abdanmer@gmail.com

18.07.2017

 

 

Avrupa Birliği H 2020 kapsamında KOBİ’ler için SMS Instrument faz 2, Haziran 2017’de başvurusu kapanıp, açıklanan sonuçlara göre 16 ülkeden 64 KOBİ fonlamaya uygun görülüp toplam 97 milyon Euro hibe ödemesi yapılacaktır. Bu firmalar arasında Türk firması bulunmamaktadır. İspanya’dan 12, İtalya’dan 7 firma onaylanmıştır. Her iki ülkedeki başarılı 2 danışmanla işbirliği ilişkimiz mevcuttur.

(link: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/smeinst-01-2016-2017/1777611-sme-instrument-phase2-beneficiaries-june_en.pdf).

 

AB’DE KOBİ TANIMI

Avrupa Birliği’nde KOBİ tanımı:

Çalışan sayısı: <250,

Yıllık net satış hasılatı: ≤ 50 milyon €

Yıllık bilanço toplamı : ≤ 43 milyon €

Bağımsızlık (başka firma hissesi): < % 25.

 

FAZ 2’NİN TANIMI

Faz 2: İnovasyon ve Tasarım faaliyetleri olup; dizayn, prototip, test, klinik deneyler gibi faaliyetleri içermekte olup, çıktısı “İş Planı 3”dür. İngilizce metinden tanımı:

“Description: innovation projects that address a specific challenge and demonstrate high potential in terms of company competitiveness and growth underpinned by a strategic business plan. Activities should focus on innovation activities such as demonstration, testing, prototyping, piloting, scaling-up, miniaturisation, design, market replication and the like aiming to bring an innovation idea (product, process, service etc) to industrial readiness and maturity for market introduction, but may also include some research.”

 

Bütçesi: 1-2,5 Milyon €, süre 12-24 ay, hibe oranı %70 (üzerine %25 genel giderler ilave edilir), yaklaşık 30 sayfalık bir başvuru formatı bulunmaktadır.

(kaynak: https://ec.europa.eu/easme/en/horizons-2020-sme-instrument).

 

ANALİZ VE DEĞERLENDİRME

Bize göre bu faz2 tanımı 5746 sayılı Ar-Ge mevzuatına göre Tasarım Projeleri ile örtüşmektedir. Sınırlı ölçüde de araştırma içerip, çoklukla tasarım ve prototip yenilik faaliyetlerini kapsamaktadır. Tasarım Merkezi projeleri bu kapsamdadır. Tasarım Merkezi sayısı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 10 Temmuz tarihli son duyurusunda 58 adet iken, Ar-Ge Merkezi sayısı 555’dir.

Bizce Tasarım Merkezi sayısının hızla artması hem piyasayı hızlı biçimde olumlu etkilerken, bu merkezlerin daha iyi anlaşılmasıyla Ekonomi Bakanlığının Tasarım Desteği, Küresel Tedarik Zinciri, Marka, Turquality gibi desteklere ilgiyi arttırarak ihracatımızdaki yüksek katma değerli teknolojik ürünlerin payını mutlak ve mukayeseli olarak arttıracaktır.
Biz bu konuları 19 Temmuz tarihindeki DENİB’teki seminerimizde tartışacağız. Faydası olması dileğiyle.