SON AR-GE YÖNETMELİĞİ GÜNCELLEMESİNE GÖRE DANIŞMANLIĞINI YAPTIĞIMIZ GAMATEKS TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.

07.11.2016

Son Ar-Ge Yönetmeliği güncellemesine göre Danışmanlığını yaptığımız GAMATEKS TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. Türkiye’de 287 Denizli’de ilk Ar-Ge Merkezi Belgesini almaya hak kazanmıştır.

GAMATEKS

Belge alımını müteakip aylık SGK ve stopaj destekleri faydalanmaya başlanacak, Ar-Ge harcamalarına uygulanan %100 Ar-Ge indirimi geçici vergi matrahından ve kurumlar vergisi matrahından düşülecektir. Başka bir deyişle belge alımından sonra hem müracaatta sunulan projelerin gerçekleşmesi hem de bunların mali teşviklerinin uygulaması söz konusudur. Ar-Ge Merkezinde sunulan projelerin ortalama yarısı TÜBİTAK projeleri olduğundan TÜBİTAK-TEYDEB mevzuatına da uygun hareket edilmesi gerekmektedir.

Ar-Ge Merkezlerinin kurulması firmalara ortalama %25 mali teşvik getirisi sağlamaktadır. Herhangi bir personele yada malzeme ve diğer harcama kalemlerine ait hibe alınması söz konusu değildir. Bunun için TÜBİTAK, KOSGEB, Horizon 2020, EUROKA gibi desteklere başvurmak gerekmektedir. Biz AR-Ge yada tasarım merkezi belgesini alan firmaların getiri oranlarını %25’den %80’nlere kadar çıkarabilecek birikimli bir büyüme modelini ekte sunuyoruz. Talepleriniz olursa yardımcı oluruz.