SON GÜNLERDE BAZI FİRMALARIMIZDA DÜŞÜŞE GEÇEN MAKİNE VE TEÇHİZAT YATIRIMLARINI NASIL YÜKSELİŞE GEÇMESİNİ SAĞLIYORUZ?

                                                                                               Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ulusal ve Uluslar arası Ar-Ge ve Yenilik

Hibe Fonları Uygulayıcısı, YMM,

Sorumlu Ortak Baş Denetçi

www.abdanmerymm.com

abdanmer@gmail.com

                                                                                                                                        19.06.2017

 

 

SÜREÇ ADIMLARI

1.Bizim de katkımızla bu firmalar Ar-Ge, yatırım ve cirolara uygulanan geri ödemesiz ve geri ödemeli fonlar ile vergi ve SGK teşviklerini bir bütün olarak değerlendirip,3-4 yıla uzanan vizyoner bir iş planı yapıyorlar.

2.Bu iş planında her an onaylanarak yürüyen en az üç adet TÜBİTAK-TEYDEB Ar-Ge projeleri mevcut olup, ad hoc (kendilerine göre geçici nitelikte, esnek)  ortalama 10-15 mühendis ve teknisyenlerden oluşan Ar-Ge ekibini aynen Ar-Ge/Tasarım Merkezi ya da Teknokent firması gibi 3 projede adam ay oranlarını (1) yaparak bütün SGK, Muhtasar istisnaları,% 100 Ar-Ge indirimi gibi teşvikler yanında projelerde görevli personelin maaşlarının % 75-60 oranında TÜBİTAK hibeleri ile karşılıyorlar. Bu açıdan mühendisler iş yerlerini değiştirmedikleri gibi yeni deneyimli değişik disiplinlerden mühendis istihdam ediyorlar ve KOBİ’lerde her proje bitiminde fikir sahibi olarak 7.500 TL  kendi hesaplarına mühendisler bonus alıyorlar.

3.Bu firmalar çoklukla müşteri ile mükemmel iş ilişki içine girip, özel toplantılar yaparak ihtiyaçlarını tam öğrenerek özel makine imal ettiklerinden, müşteriye satılan makine aynı zamanda TÜBİTAK’a Ar-Ge proje konusu oluyor, alınan hibelerle yerli ve yabancı rakiplere göre en az % 25 fiyat düşüşü ile pazarlama yaptıklarından çok sipariş alıyorlar. Toplantılar için firmalara gittiğimizde bazen yabancı rakip firma temsilcileri ile iş görüşmesi yaparak, yabancıların hem Türkiye’deki satış azalışlarını önlemek hem de ortak proje ve pazarlama faaliyeti yapmak istediklerini, hatta maddi güçleri nedeniyle firmaları yüksek fiyatla satın almak için pazarlık yaptıklarını deneyimliyoruz.

4.Artan makine siparişlerini karşılamak için fabrika ve makine ihtiyaçları gündeme geldiğinde Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanlığının Teknoyatırım çağrı programına dikkat ederek, TÜBİTAK’tan Ar-Ge projesinin prototipinin tamamlandığına dair yazı ve prototipin Bakanlıkça ilan edilen NACE listesinde (makine imalatçıları genelde başlangıç numarası 28 olan ana NACE koduna giriyor: https://teknoyatirim.sanayi.gov.tr/Uploads/Documents/Templates/Oncelikli_Teknoloji.pdf) yer alma koşuluyla başvurusunu yapıp, seri üretim için gerekli olan yerli ve yabancı standart makineler için % 80’e kadar hibe oranlı 8 milyon TL’ye kadar hibe alabiliyor.

5..Birden çok Ar-Ge projesi tamamlandığı için bu kez TÜBİTAK yada KOSGEB Ar-Ge ve inovasyon projesinin bittiğine dair yazı ile KOBİ kapsamında KOSGEB Endüstriyel Uygulama programına başvurarak, prototipin seri üretimi için gerekli olan standart makine, yazılım, donanım ve otomasyon için 150 bin TL hibe desteği alıyor. Ayrıca çağrısı açılan KOSGEB KOBİGEL programlarına verimlilik ve kapasite artışı için gerekli olan makine, teçhizat, yazılım, donanım, test cihazı, hizmet alımı vb gibi ihtiyaçlarını % 60 veya üzerinde hibe oranı ile 300.000 TL’ye kadar olan fondan yararlanabiliyorlar.

6..Başka bir biten proje prototipinin seri üretimi için en az 10 dönümlük yer satın alarak, inşaat maliyetleri dahil yerli ve yabancı makine tedariki için 7 destek unsurunu içeren 5.Bölge Yatırım Teşvik Belgesi alarak fabrika kuruyorlar.

7.Her Ar-Ge projesinin başlangıcında piyasaya çıkacak makine için elde edilen karın yarısına isabet eden 20 ya da  10 yıl süreli geçici ve kurumlar vergisi istisnası için  bu kez incelemeli patent ya da olumlu raporlu faydalı model başvurusu yaparak satış aşamasındaki vergi teşvikinden yararlanmış oluyorlar.

8.Ar-Ge projesi sonucu oluşan prototipin ürünün yurt içi ve dışı fuar ve tanıtım faaliyetleri için KOSGEB Teknopazar programına  başvuruyorlar. Bu Program kapsamında destek üst limiti 150.000 (yüz elli bin) TL olup, yurt dışındaki tanıtım ve pazarlama faaliyetleri için 100.000 (yüz bin) TL’ye kadar, yurt içindeki tanıtım ve pazarlama faaliyetleri için ise 50.000 (elli bin) TL’ye kadar geri ödemesiz destek sağlanır. Program kapsamında uygulanacak desteklerin oranı tüm bölgelerde %100 (yüz) olarak uygulanır.

9.Firmalar arasında Rekabet Öncesi İşbirliği Projelerine katılıyorlar.

Dışa olan bağımsızlığımızı azaltacak, Ar-Ge Yenilik ve Tasarım alt yapımızı ve donanımızı makine, teçhizat, test cihazı temini, deneme amaçlı pilot tesis kurulması vb. ile geliştirecek, milli ekonomimizi çarpan katsayısı ile büyütecek etkisi olacak, tamamlayıcı ilişkilerde bulunan Büyük İşletmeler ve KOBİ’ler arasında “Rekabet Öncesi İşbirliği proje bütçesinin %50’sine kadarlık kısmının Bakanlıkça karşılanması, çok önemli teşvik. Ayrıca katkı paylarının Ar-Ge İndirimi olarak vergi matrahlarından düşülmesi de ilgiyi arttırıyor. Ek olarak projede görev alacak personelin SGK ve Gelir Vergisi Stopaj istisnasına tabi tutulması ayrı bir cazibe unsuru.

10.Ar-Ge ya da Tasarım merkezi kurarak,bu kültürün sürdürülebilirliğini sağlıyorlar.

11.Ekonomi Bakanlığı Tasarım Departmanı ile Küresel Tedarik Zinciri programlarına başvuruyorlar. Eğer kendi markaları tescilli ise Marka Teşviki ve/veya Turquality programlarını planlıyorlar.