TASARIM DEPARTMANI KURMANIN KUR’AN’SAL DAYANAĞI

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı,

Öğretim Üyesi, Sorumlu Ortak Baş Denetçi, YMM

www.abdanmerymm.com

abdanmer@gmail.com

11.11.2016

 

 

 

GİRİŞ

LEYL SURESİ 5,6,7 Ayetlerde” Artık kim verir ve sakınırsa, en güzeli de tasdik ederse, biz de onu en kolaya hazırlarız (onda başarılı kılarız).”

Buna göre güzelliği, estetiği ikinci plana almak, insanı mutsuz ve başarısız kılar.

Bize göre iç güzellik, işlevsellik için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının minimum 10’u tasarım ve teknisyenden oluşan TASARIM MERKEZİ kurmak gereklidir.

Aşağıdaki TASARIM DEPARTMANI Ekonomi Bakanlığınca yürütülen ürünün dış güzelliğine, estetiğine ve endüstriyel tasarımına yönelik hibe programıdır.

 

EKONOMİ BAKANLIĞININ TASARIM DEPARTMANI

Bu Departmanda bize göre Ar-Ge projesiyle gerçekleşen katma değeri yüksek ürün yeniliği prototipinin ihracat için seri üretimi ve ticarileşmesi, pazarlanması için yapılacak faaliyetler söz konusu olmaktadır. Başka bir deyişle OSLO Kılavuzuna göre mevcut ürünün fonksiyonel özelliklerinde ve kullanıcı kolaylıklarında yapılan iyileştirmeler ile gerçekleştirilen ürün yeniliğinin ihracat için pazarlama yeniliğinde bulunulması söz konusudur. OSLO Kılavuzunun 189.Paragrafında verilen örneğe göre; nefes alabilir, su sızdırmaz, vb. gibi yeni kumaşlar kullanılarak üretilen giysiler ürün yenilikleri olmakla birlikte, yeni bir müşteri grubuna yönelik olarak öngörülen giysiler için ya da ürüne daha yüksek derecede kişiye özellik kazandırarak daha yüksek kâr marjı sağlamak amacıyla yeni bir şeklin ilk kez piyasaya sürülmesi, bir pazarlama yeniliğidir.

Pazarlama yeniliğinde (Paragraf 169), ürün tasarımı ve ambalajlaması (Product), ürün konumlandırılması (Place), ürün tanıtımı (Promotion) veya fiyatlandırmasında (Price) mevcut duruma göre önemli derecede değişiklikler söz konusudur (4 P’lerde önemli değişiklik).

Burada kullanılan ürün tasarım değişiklikleri, ürünün fonksiyonel ve kullanıcı özelliklerini değiştirmeyip, ürün biçimindeki ve görünüşündeki, ambalajındaki değişiklikleri ifade etmektedir (Paragraf 172). Başka bir deyişle modelde ya da ürünün endüstriyel tasarımında önemli derecede bir değişikliğin gerçekleştirilmesi söz konusudur.

Ekonomi Bakanlığının Tasarım Tebliğindeki Tasarım ve Ürün Geliştirme Projeleri için yürütülecek Tasarım Merkezi Departmanı için aşağıdaki personel istihdam edilecektir:

– Tasarımcı: Faaliyet alanına göre ilgili mesleki örgüte üye olan veya tasarım ya da tasarımla ilgili alanlarda yükseköğrenim görmüş Türk tasarımcıları,

– Modelist: Tasarımı ve çizimi belirlenmiş olan konfeksiyon ürünlerinin üretilebilmesi için şablon ve kalıpların hazırlanmasını, ürüne uygun malzeme yapısının tespit edilmesini ve numune dikiminin yapılmasını takip eden, ilgili alanlarda mesleki eğitim görmüş kişileri,

– İlgili alanına göre Mühendisler.

 

HİBELER

Tasarım Departmanında istihdam edilecek personel için Ar-Ge Merkezlerinde olduğu gibi SGK, Stopaj ve %100 Ar-Ge indirimi desteği söz konusu olmayıp, tasarım ve ürün geliştirme projelerine ilişkin aşağıdaki maliyet kalemlerinde %50 geri ödemesiz hibe desteği söz konusudur:

 

– İstihdam edilecek tasarımcı, modelist ve mühendislerin brüt maaşları toplam en fazla 1.000.000 ABD Doları (başka bir deyişle 2.000.000 ABD Dolarlık toplam brüt ücretin %50’si),

– Alet, teçhizat, malzeme ve yazılım giderleri toplam en fazla 250.000 ABD Doları,

– Seyahat ve web sitesi üyeliğine ilişkin giderleri toplam en fazla 150.000 ABD Doları,

olmak üzere proje bazında desteklenir.

 

SONUÇ

Benim şahsi görüşüm; Ar-Ge, yenilik ve tasarım için şu anda verilen destekler mukayeseli olarak başka ülkelerde yok. Ancak şu andaki durumumuz aşağıda görüldüğü gibi hiç de iç açıcı değil:

c0f40bd2-dc53-4702-90fd-0031e2716dd0-original
https://www.linkedin.com/hp/update/6094967146062843904

 

BURCU GİRGİNER’in linkedin bağlantısından; 2015 yılının en inovatif ülke sıralaması açıklandı: Güney Kore, Almanya ve İsveç ilk üçte. Türkiye ise 36. Sırada.

https://www.linkedin.com/hp/update/6096725857651421184

3e3fe04c-b391-4522-bae7-a420cb8733da-original

https://www.linkedin.com/hp/update/6096725857651421184

 

Bence bizler için Bernard Show’un şu sözü kılavuz olmalı:

İnsanlar kendi durumlarıyla ilgili olarak her zaman koşulları suçlar. Ben koşullara inanmam. Bu dünyada yol alan kişiler, ayağa kalkıp istedikleri koşulları arayan ve bulamadıklarında yaratan insanlardır”.