TASARIM MERKEZİ İLE TEKNOKENT FİRMALARINA UYGULANAN TEŞVİKLERİN KARŞILAŞTIRILMASINDAN NASIL BİR SONUÇ ÇIKAR?

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı,

Öğretim Üyesi, Sorumlu Ortak Baş Denetçi, YMM

www.abdanmerymm.com

abdanmer@gmail.com

 

21.05.2016

 

 

 

GİRİŞ

2016 Mayıs ayının 3. Haftasında İzmir’deki birçok firmayı ziyaret ederek, karşılıklı görüştük. Derslerdeki gibi monolog değil, diyalog olduğu için daha verimli olup, sıkılmıyorum.

Firmaların TÜBİTAK, TEKNOYATIRIM, TEKNOTANITIM VE PAZARLAMA, REKABET ÖNCESİ İŞBİRLİĞİ PROJELERİ, FAYDALI MODEL İSTİSNASI vb. konular hakkındaki sorular yanında, özellikle 1 Mart 2016 tarihinde yürürlüğe giren TASARIM MERKEZİ konusunda yoğun soruları oldu. TASARIM MERKEZİNİN AR-GE MERKEZİ ile olan mukayesesi yanında (bu konudaki makalemin linki; http://www.abdanmerymm.com/ayni-firma-bunyesinde-hem-ar-ge-merkezi-hem-de-tasarim-merkezi-kurulabilir-mi.html) özellikle TEKNOKENT firması ile olan teşviklerin mukayesesini anlayarak, Tasarım Merkezi mi kuralım yoksa Teknokente mi gidelim sorularının cevaplarını istediler.

TASARIM MERKEZİ İLE TEKNOKENT FİRMASI YAPILANMASININ 1 MART 2016’DAN İTİBAREN TEŞVİKLER AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

 

– Tasarım Merkezi kurulumunda, 4691 sayılı Kanunla kurulan Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde fiilen çalışan personel sayısı dikkate alınmaksızın, Tasarım Merkezlerinde en az 10 tam zaman eşdeğer tasarım personeli istihdam edilmesi gerekmektedir.

– Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının (BSTG) Ar-Ge Paketi sunumunda; Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde tanımlanan dört teşvikin Tasarım Merkezi faaliyetlerinde de uygulanacağı belirtmektedir. Şöyle ki; Tasarım Merkezinde gerçekleşen tasarım harcamalarının %100’nün Kurumlar Vergisi matrahından düşüleceği, Merkezde görev alan tasarım personelinin SGK İşveren payının yarısının ödenmeyeceği, personele ait gelir vergisi stopajının %80-95 arası ödenmeyeceği belirtilmektedir.

Tasarım Faaliyetlerı1

Aşağıdaki resimde de Tasarım Merkezi personeli ile Teknokent personeline yeni uygulama ile getirilen esneklikler açıklanmaktadır. Bizce bu esnek çalışma sistemi çok uygundur.

 

 21

 Ayrıca Tasarım Merkezi ya da Teknokent firması tarafından hizmetinden yararlanılacak Üniversite Öğretim Üyelerinin şimdiye kadar olduğu gibi eline fatura bedelinin %54,4’ü değil, %85 geçecek olması da her iki yapılanma için önemlidir. Ek olarak her iki yapılanmada da yabancı uyruklu Ar-Ge ve Tasarım Merkezi personelin çalışma ve oturma izninin bizzat BSTG tarafından takip edilmesi Teknoloji Transferini kolaylaştıracaktır.

YORUM VE SONUÇ

Yukarıdaki analizlerden Teknokent firmasına sağlanan sigorta ve vergisel teşviklerin aynısının firmaların bünyesinde kuracakları Tasarım Merkezine de uygulanacak olması, firma bünyesinde Tasarım Merkezlerinin kurulumunu teşvik edecektir. Tasarım Merkezinde çalışan tasarım personelinin firma içinde bulunarak üretimden kopmaması, farklı bir yere taşınmaması nedeniyle ana firma ile gidiş gelişlerinde özellikle büyük şehirlerde trafik sorunu yaşamaması gibi faktörler Tasarım Merkezi lehinedir. Ayrıca, Tasarım Merkezlerinin sipariş üzerine 3. Kişilerin tasarımı ve doğrulanması ile ilgili yaptığı faaliyete ilişkin keseceği faturanın yarısının karşılıklı olarak vergi matrahından indirilecebileceği avantajı getirilmesi diğer artı bir unsurdur.

Bu analiz sonuçları ile okuyucu Tasarım Merkezi mi yoksa Teknokente gitmeli mi tercihinin kararını kendisi vermelidir.