TASARIM MERKEZİ KURAN KOBİLERİN VE BÜYÜK İŞLETMELERİN DAHA REKABETÇİ OLDUKLARINI GÖZLEMLİYORUZ

   Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ulusal ve Uluslar arası Ar-Ge ve Yenilik

Hibe Fonları Uygulayıcısı, YMM,

Sorumlu Ortak Baş Denetçi

www.abdanmerymm.com

abdanmer@gmail.com

                                                                                                                                        22.06.2017

 

 

 

 

Son üç aydır özellikle yenilikçi ve ihracat yapan KOBİ’ler ile kriterleri buna yakın büyük işletmelere yoğunlaşarak Tasarım Merkezi kurma çalışmalarına hız verdik.

Tasarım merkezi kurma çalışması ve kurduktan sonraki süreçte bu firmaların kendileri ve ekonomimiz için şu artılarını deneyimliyoruz:

 

1.Bu firmalar proje bazlı yönetim sistemini benimseyerek, daha etkin çalışıyorlar. Yürüttükleri proje faaliyetinden şunu anlıyorlar:

Tasarım Proje Faaliyeti tanımı “Araştırması ya da Ar-Ge’si firma içinde ve dışında daha önceden tamamlanmış prototip ürünün, farklı müşteri gruplarının değerleri, ihtiyaçları göz önüne alınarak ürünün işlevsel özelliklerinde, malzemesinde, teknik özelliklerinde, performansında ya da kullanım kolaylıklarında sınırlı ölçüde de olsa araştırma çalışması yapılıp mukayeseli yenilik sağlayarak, tasarım oluşturma ve doğrulama ile prototipini gerçekleştirme faaliyetidir”.

 

2.Başvuruda ortalama 10 proje tanımlayıp, bunun 7’si öz kaynaklarla,1’i sipariş üzerine tasarım projesi ve 2’si TÜBİTAK projesi oluyor.

 

3.Ortalama 4-5 tasarımcı mühendis,7-8 teknisyen ve 2-3 destek ve temel bilimler mezunu personelden oluşan tasarım ekibi, fiziksel birlikteliğinin de sağlanması ile ortak akıl proje fikirleri ve sonuçta bize göre varoluşun nihai hedefi olan ruhsal tekamülü genişletiyorlar.

 

4.Müşterileri ve tedarikçileriyle daha yakın Tasarım ve Ar-Ge işbirliğine girerek, ekonomide ve teknolojide sinerji yaratıyorlar.

 

5.Üniversiteler ile işbirliğine girip, yüksek lisans ve doktoralı öğrencilerle iletişime geçmeye ve istihdamına yöneliyorlar.

 

6.Tasarım personelinin eğitim ve öğretimi ile ödül sistemine daha çok önem veriyorlar. Teşviklerin süreye bağlı olmasından dolayı personelin etkin zaman yönetiminin sağlanması için yeni usul ve metotlar geliştiriyorlar.

 

7.Tasarım merkezinin getirisini artırmak için, sadece tasarım merkezi kurmayıp süreç içerisinde ekte yer alan onaltı adımlı bağlantılı programlara başvuruyorlar (Ek.TTASARIM MERKEZİNİN BAŞLANGIÇ NOKTASI ONALTI ADIM). Bu programlar arasında öncelikle; tasarım merkezi, tasarım departmanı, küresel tedarik zinciri ve TÜBİTAK projeleri ile ilk 3 ayda bağlantı kuruyorlar. İşleri geliştikleri için yeni tasarımcı ve teknisyen istihdam ediyorlar.

 

Bu artılar daha da çok sayılabilir. Ekonomide firma ölçeğinin daha çok KOBİ niteliğinde olduğu için bizce 2017 yılı sonuna kadar ülkemizde en az 1000 Tasarım Merkezi kurulmalıdır.