TEYDEB (YA DA KOSGEB) AR-GE PROJELERİNİN BAŞARI BELGELERİNİ ALAN FİRMALARA BUNDAN SONRASI İÇİN AKIL VE BİLİM KILAVUZLUĞUNDA NELER ÖNERİYORUZ?

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ulusal ve Uluslar arası Ar-Ge ve Yenilik

Hibe Fonları Uygulayıcısı, Öğretim Üyesi

Sorumlu Ortak Baş Denetçi, YMM

www.abdanmerymm.com

abdanmer@gmail.com

03.05.2016

 

GİRİŞ

Danışmanlığını yaptığımız firmalara 2015 2. Dönem raporlarına bağlı olarak TEYDEB Ar-Ge havaleleri gelmeye başladı. Bunun üzerine bize soruyorlar: Bundan sonrası için ne yapalım? Aynı şekilde KOSGEB Ar-Ge ve İnovasyon projelerini bitiren firmalar için de benzer sorularla karşılaşıyoruz.

ÖNERİMİZ

1.İlkin her iki kuruma başvuruda bulunarak, başarı belgelerini almalarını öneriyoruz.

2.Başarı belgesi ile önümüzde var olan seri üretim ve ticarileşme destek programlarını analiz ediyoruz.

3.Bazı firmalar seri üretim ve ticarileşme için yatırım yaparak büyümek istiyor. Bu firmalar Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının(BST) yayınladığı teknolojik ürünler NACE KODUNA giriyorsa;

            – Mevzuata göre seri üretimle ilgili olarak her bir TÜBİTAK projesi ile tek bir programa başvurulabiliniyor. Yani 1. Projenin ticarileşmesini KOSGEB-KOBİGEL ya da KOSGEB Endüstriyel Uygulama projesinde kullanıyoruz. Başka bir destek programında kullanamayız.

             – 2. TÜBİTAK projesinin komite kararı bekleniyor. Olumlu olup başarı belgesi alınmasıyla ürünün satış şansı çok yüksek olduğundan BST Teknoyatırım desteğine başvuracağız. Dolayısıyla bu proje de buraya bağlanıyor.

             – 3. Proje başarı belgesi de 5.Bölge teşvik belgesi için kullanılacak.

Bu analizden çıkan sonuç proje çıktısı NACE koduna giriyorsa aklın ve bilimin bize kılavuzladığı yol haritası; seri üretim ve ticarileşme teşvikleri için her an onaylanmış yürüyen 3 adet TÜBİTAK-TEYDEB ÜRÜN YENİLİĞİ projesinin varlığıdır.

4.NACE’ye girmiyorsa firmalarımıza tavsiyemiz ÜRÜN+ SÜREÇ YENİLİĞİ PROJESİ yaparak üretim hatlarını aşağıdaki örneğimizde anlattığımız şekilde yenilemelerini öneriyoruz:

Ürün yeniliği  örneğin pvc kapı sisteminde bir parça, vida, otomotivde bir aparat, mobilyada bir yay gibi fiyatı sözgelimi 2-3 bin TL’nin altında bir çıktı ise, bu durumda ürün yeniliği bütçesi çok düşük kalmakta olup, ürün yeniliği için proseste özel bir makine, otomasyon, ekipmana ihtiyacı olup, bu makinenin tasarımını yapacak mühendis kadrosu ve çekirdek teknolojik yeteneği mevcut ise, firma süreç yeniliği maliyetini projeye dahil edebilir. Bu durumda verilecek proje ürün+süreç yeniliği projesi olur. Firma mevcut mühendis kadrosu ve teknolojik alt yapısı ile özel makinenin tasarımını ve prototip imalatını kendi firma bünyesinde yapabileceği gibi alternatif bir seçenek olarak makinenin  araştırmasını ve tasarımını bizzat içselleştirerek  kendisi yaparak imalat çizimine göre malzeme imalatını firma dışındaki yerli firma/firmalara yaptırabilir. Yurt dışı firmaya makine imalatı yaptırmak, destek kuruluşları tarafından olumlu değerlendirilmiyor, böyle durum için KOSGEB Endüstriyel uygulama programını öneririz. Yatırım yapmak isterse de Ekonomi Bakanlığı 5.Bölge Teşvik belgesi başvurusu yapmasını tavsiye ediyoruz.

ÖZET SÖZ: Akıl ve bilimin kılavuzluğunda daha az hata yaparız.