TÜBİTAK TEYDEB AR-GE PROJELERİNİN MALİ RAPORLARININ DENETİMİNDE TESPİT ETTİĞİMİZ ÖNEMLİ HUSUSLAR VE AÇIKLAMALARI

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı,  YMM

25/08/2021

1501-1507 TÜBİTAK Ar-Ge Projelerinde dönem raporlarının hazırlanması ve 2021/Eylül sonuna kadar TÜBİTAK’a prodis üzerinden ve matbu olarak teslim etmeleri gerekmektedir.

 

Mali raporların ve rapor dosyalarının hazırlık süreçlerinde karşılaştıkları sorunları ve harcamalarının kapsam dışı bırakılmaması için dikkat edilmesi gereken önemli hususlar aşağıda yer almaktadır.

 

 • Proje giderlerine ait ödemeler fatura bazlı yapılarak dekontta açıklama kısmında fatura tarih ve numarasının yer alması ve faturayla birebir ödenmesi gerekiyor. Böyle yapılmayıp cari hesap usulü çalışılıyorsa Ar-Ge faturası dahil kesildiği tarihteki borç dikkate alınıp tamamının ödenmesi gerekiyor,
 • Giderlere ait ödemelerin en geç ilgili döneme ait MM Raporunun düzenlendiği tarihe kadar, ilgili mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilmiş olmalıdır,
 • Yurtdışı döviz cinsinden alımlarda, ödeme tarihindeki T. C. Merkez Bankası döviz satış kuru esas alınır,
 • Özellikle start-up firmalarında mühendis olan ortaklar projede görev alıp. çoğu ortak Bağ-Kur’lu. Bu durumda proje başlama tarihinde genel kurul kararı alınıp, YMM yada SMMM denetim raporunu imzalayıncaya kadar noter onayının yapılması gerekmektedir,
 • Proje personelinin net maaş ödemeleri banka kanalıyla yapılmış olmalıdır,
 • Personel giderleri içerisinde yer alan vergi ve SGK primlerinin beyan edilebilmesi için ödenmiş, taksitlendirilmiş, yeniden yapılandırılmış ya da mahsup işlemlerinin gerçekleştirilmiş olması gerekir,
 • Proje giderlerine ait faturalar proje başlangıç – bitiş tarihleri arasında kesilmelidir. Bunun iki istisnası var;
  • İthal alımlarda proje başlangıç tarihinden 3 ay öncesi olabilir,
  • Ar-Ge projesi ile beraber ağırlıklı olarak üretim yapan firmalar geçmişte farklı tarihlerde malzeme alarak stoklara girişini yapmaktadır. Bu durumda Stoktan Kullanılan Malzeme Giderleri Formu’nda (G016-A) beyan edilen malzemelerin stoklardan çıkışını ve ilgili gider hesaplarına girişini gösteren yevmiye kaydı da ayrıca Mali Raporda bulunmalıdır. Stoktan kullanılan malzemelerin stok çıkış tarihi proje destek süresi içerisinde olmalı ve formda belirtilen malzeme tutarı ve stok çıkışlarına ait tutarlar uyumlu olmalıdır.