ÜRETECEĞİ ÜRÜNDE YIKICI YENİLİĞE SAHİP MAKİNE YA DA SÜREÇ DONANIMININ MALİYETİNİ ORTALAMA % 50 ORANINDA HİBE ALARAK FONLAMANIN FORMÜLÜ

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ulusal ve Uluslar arası Ar-Ge ve Yenilik Hibe Fonları Uygulayıcısı,

YMM, Sorumlu Ortak Baş Denetçi

www.abdanmerymm.com

abdanmer@gmail.com

Gülçin GÖKÇEYREK & Buse ARSLAN

Ar-Ge ve Yenilik Mali Rapor Denetim Uzmanları

 ggokceyrek@gmail.com

busekabal@gmail.com

GİRİŞ

 

Ar-Ge ve Yenilik faaliyetleri ile ilgili fikirleri tartışıp hangi fikirlerin hibe destekli proje olabileceğine dair motivasyonel tartışmalar yapmak üzere, geçen hafta birçok sanayici firmayla görüştüm. Bu görüşmelerde döviz kurlarındaki iniş çıkışlar, kredi maliyetlerin artması, iç ve dış talebin nispi azalması vb  nedenlerle  bazı sanayicilerin  yatırım kararlarını ertelemek istediklerini ve personel istihdamını azaltmayı planladıklarını gözlemledim. Bu durumda  “problemin çözümüne odaklanmak ve pozitif duygular hissettirmek” için neler yapılabilinir konularına odaklandım. Bu bağlamda Linkedin’de şu mesajı dile getirdim “Michael Lumby adlı kullanıcının güncellemesi-https://www.linkedin.com/home?trk=nav_responsive_tab_home”:

Keep a tight security on the gate of your mind so that only positive thoughts are allowed to enter and only words of wisdom are allowed to exit.

Türkçesi: Zihninizin girişinde sıkı güvenlik alarak yalnızca pozitif düşüncelerin girişine ve yalnızca bilge sözlerin çıkışına izin veriniz.

POZİTİF BAKIŞ AÇISI

1.Bazı sanayicilerin yatırım kararlarını analiz ederken, rekabet edebilmek için yeni ya da önemli derecede iyileştirilmiş  ürün üretmeleri gerektiği, ancak bunun için  üretim hattında yeni makinalara ihtiyaç duyduklarını, bu makineleri çoklukla yurt dışından “al-tak” mantığıyla tedarik edeceklerini, ancak şu anda bunun finansmanını sağlayamayacaklarını belirtiyorlar. Bense  bu yaklaşımın  aşılması gerektiğini ve aşağıdaki  yeni inovatif yaklaşımla değiştirilmesi gerektiğini savunuyorum.

2.Benim yaklaşımım  bilimsel Ar-Ge ve Yenilik yöntem ya da mantığına dayanmaktadır. Eğer firmalar üründe yıkıcı yenilik yapmak istiyorlarsa  ve bu yeniliği yapmak için nasıl bir makineye ihtiyaç duyduklarını en iyi onlar bilebilirler. Bünyelerinde deneyimli makine mühendisleri olduğuna göre ihtiyaç duydukları makinelerin tasarımını üç boyutlu çizerler, tasarım girdi ve çıktılarını içselleştirirler ve oluşturdukları imalat çizimlerine göre makine üretimini deneyimleri varsa firma bünyesinde ya da kendi tasarım çizimine göre yurt içindeki firmalara yaptırmayı planlayarak TÜBİTAK, KOSGEB, EUREKA ya da HORIZON 2020 Ar-Ge ve Yenilik projelerine başvurabilirler.

3.Burada kritik konu, Ar-Ge projesinin ürün ve süreç yeniliği olarak bütünleşik olarak verilmesidir, ürün yeniliğinin piyasada yıkıcı etkisi öngörülmüyorsa, buna bağlı makine tasarımı ne kadar mükemmel ve yenilikçi olura olsun, reddedilme olasılığı yüksektir, çünkü üründeki yenilik zayıftır.

4.Bu bakış açısında ortak proje verme fikri akılcı olarak öne çıkabilir. Geneldeki uygulamalarımıza göre ürün yeniliğini proje veren firma, süreç yeniliğini de makine yapma deneyimi olan firma üstlenerek, destek kuruluşuna ortak Ar-Ge projesi vermeleridir. Bu şekilde Ar-Ge projesi yaparak, makine maliyetinin ortalama % 50’si için hibe alınabilmektedir.

5.Rekabet edebilmek için ürün yeniliğini sürekli yapmak zorunlu olduğuna göre en azında ürün yeniliği Ar-Ge projeleri verilerek, bir yandan mühendislerin ve teknik personelin maaşlarının bir kısmını destek kuruluşlarından alma ve SGK, Muhtasar ve Ar-Ge indirimi teşviklerinden yararlanma yanında, projenin tamamlanması ile elde edilen prototipin seri üretimi için gerekli olan makineler için KOSGEB endüstriyel uygulama, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının tekno yatırım programı, Ekonomi Bakanlığının 5.Bölge Yatırım Teşvik Belgesi alınması, incelemeli patent ya da raporlu faydalı model alınması ile korunma süresi boyunca elde edilen karın % 50’sinin Kurumlar Vergisi istisnasına tabi tutulması gibi birikimli destekler elde edilebilmektedir.

 

SONUÇ

Yukarıdaki reçetelerle ürün ve süreç yeniliği ile bütünleşik olarak verilen prototip Ar-Ge projelerinde süreç iyileştirme için gerekli olan makine ve donanımın ortalama % 50’sinin hibe ile karşılandığını gözlemledik. Pilot tesis Ar-Ge projelerinde bu oran hatta % 75’e (KOSGEB Ar-Ge de yerli imalatta % 90’a) kadar çıkabilmektedir. Bizler bu deneyimleri Sizlere de yaşatmak için hazırız.

 

.

 

Etiketler: