YAZILIM FİRMALARI İÇİN BÜYÜK FIRSAT

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ulusal ve Uluslar arası Ar-Ge ve Yenilik

Hibe Fonları Uygulayıcısı, YMM,

Sorumlu Ortak Baş Denetçi

www.abdanmerymm.com

abdanmer@gmail.com

04.07.2017

 

 

 

GİRİŞ

 1 Temmuz 2017’de Resmî Gazetede yayınlanan Sanayinin geliştirilmesi ve üretimin desteklenmesi Kanununun 3. Maddesi ile 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununda yapılan değişiklikle bilişim teknolojisi ve yazılım üreten işletmeler de sanayici sayılmıştır. Ayrıca 74. Madde ile de Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından orta ve yüksek teknolojili sanayi ürünleri arasından belirlenen ve Kurum tarafından ilan edilen listede yer alan yerli yazılım ürününe ihalelerde %15 oranında fiyat avantajı sağlanması mecburiyeti getirilmiştir.

 

TÜM TEŞVİKLERDEN YARARLANMA

Artık sanayicilerin yararlandıkları tüm teşviklerden ürün yazılımı yapan firmalar da yararlanabilecektir. Örneğin Ekonomi Bakanlığının Tasarım departmanı, Küresel tedarik zinciri, markalaşma ve turquality, yurt dışı birim marka ve tanıtım desteği gibi desteklerde şirket tanımında ticari veya sınai faaliyette bulunan şirketler deniliyor. Bu durumda Yazılım firmaları tüm bu desteklerden yararlanabilecek.

 

İHRACATA YÖNELME

Özellikle savunma, telekomünikasyon ve son dönemlerde de sağlık alanındaki yazılımların ihracattaki payları yüksektir. Buna gayrimenkul yazılımlarının da en kısa zamanda dahil olacağını değerlendirmekteyiz. Yazılım firmaları mutlaka ihracata özellikle Komşu ülkeler, orta Asya Türk cumhuriyetleri, orta doğu ve Arap ülkelerine yönelmelidir. İhracat mevzuatında Bilişim ve Yazılım Sektörü olarak İMMİB (İstanbul Maden Metal İhr. Birliği) içerisinde Elektronik İhracatçıları arasında yer alan sektörün ayrı bir birliğe en kısa zamanda kavuşacağı beklenmektedir. (Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz: https://www.globalnet.com.tr/?s=yaz%C4%B1l%C4%B1m+ihracat%C4%B1+hakk%C4%B1nda).

 

TASARIM MERKEZİ KURMA İMKANI

Yazılım firmaları da sanayici sayıldığına göre en az 10 tasarımcı ve teknisyen ile de tasarım merkezinin kurulabileceği kanısındayız. Bu durumda küçük ölçekli KOBİ niteliğindeki yazılım firmaları için uygun yapılanma çıkmış oluyor (halen yazılım firmaları en az 15 araştırmacı ve teknisyenden oluşan Ar-Ge merkezi kurabiliyor).

 

TEŞVİKLERİN LİSTESİ

Ar-Ge (ya da tasarım merkezi de kurabileceğini varsayarak) yazılım şirketlerinin Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetleri ile ticarileşme teşvikleri konusunda yararlanabilecekleri 16 adımlı destek programlarının listesi ekte yer almaktadır (EK.AR-GE – TASARIM MERKEZİNİN BAŞLANGIÇ NOKTASI ONALTI ADIM).