YENİ AR-GE REFORM PAKETİNDEKİ TASARIM YA DA AR-GE MERKEZLERİNİN FİRMA DIŞINA VERDİKLERİ HİZMET BEDELİNİN KARŞILIKLI OLARAK YARISININ VERGİ MATRAHINDAN İNDİRİLMESİ, OEM FİRMALARINI ÇOK GELİŞTİRECEK

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ulusal ve Uluslar arası Ar-Ge ve Yenilik

Hibe Fonları Uygulayıcısı, Öğretim Üyesi

Sorumlu Ortak Baş Denetçi, YMM

www.abdanmerymm.com

abdanmer@gmail.com

 

19.01.2016

 

GİRİŞ

Bugün ekip arkadaşlarımızla beraber evsel ve endüstriyel mutfak eşyaları imalatını başka firmaların markaları için yaptıklarını yani Original Equipment Manufacturer (OEM),  “orijinal ürün üreticisi” konumunda  olduklarını gözlemledik. Bu sektördeki firmaların çoğunun yabancı markaların yurt içi ve yurt dışı satışa konu olan ürünleri için tasarım çalışmaları yaptıklarını deneyimledik ve hemen aklımıza son Ar-Ge reform paketindeki sipariş veren ve alan modeli geldi.

TASARIM MERKEZİ

* 1-Tasarım merkezlerinin Ar-Ge merkezlerinin yararlandığı destek ve muafiyetlerinden yararlanmasını sağlıyoruz. Vergi indirimi olacak. 2023’e kadar maliye tarafından ödenecek. Damga vergisi istisnası sağlanacak. Teknolojik bölgeler muafiyetlerden faydalanacak.

* 2-Sipariş veren ve sipariş alan firmalar AR-Ge indirimine tabii tutulacak. Büyük bir imkan.

1

* 3- Gerekli personel sayısını 50’den 30’a indirmiştik. Şimdi 15’e düşürüyoruz.

 11

* 4- AR-GE ve tasarım merkezlerinde temel birim maaşlarını brüt olarak biz ödeyeceğiz.

111

Kaynak:  HABERTURK.COM EKONOMİ SERVİSİ, 14.01.16

 

BEYİN FIRTINASININ SÜREÇ ADIMLARI

1.Ürünlerinin NACE kodunun Bilim, Sanayi ve Teknoloji (BST) Bakanlığının Yüksek Teknolojili Ürünler tablosuna girip girmediğini kontrol ettik (Ek.1 Teknoyatırım Oncelikli Teknoloji), giriyorsa personel sayısının 15’e indirilmesi öngörülen Tasarım Merkezi kurmak gerekiyor. Girmiyorsa personel sayısının asgari 30’da tutulduğu Ar-Ge merkezi gündeme geliyor.

2.Özellikle yabancı firmalar bu tasarım ya da Ar-Ge merkezine bir Ar-Ge ya da tasarım çalışması yaptırıyorlarsa, yukarıdaki resme göre yapan tasarım (Ar-Ge) merkezinin kestiği fatura bedelinin yarısı, örneğin 100 bin TL.’lik tasarım bedelinin yarısı olan 50’şer bin TL.’lik meblağ, her iki firmanın geçici vergi ve kurumlar vergisi matrahından indirilerek her iki taraf için % 20 vergi oranıyla 10’nar bin TL vergi avantajı sağlayacaktır. Bu oluş iş ilişkilerini mutlaka geliştirecektir.

3.Yapan ile yaptıran arasında ortak Ar-Ge projesi yapma ve Türk Patent Enstitüsüne incelemeli patent ya da olumlu raporlu faydalı model başvurusunu teşvik ederek, gerektiğinde devir sözleşmeleri ile teknoyatırım ve patentli /faydalı modelli ürünün karına % 50 vergi istisnasına sokacaktır. Türkiye’ye bize göre yüksek teknoloji akacaktır.

4.İlişkiler geliştiğinde ortak ya da konsorsiyumlu EUREKA/HORIZON Ar-Ge projeleri verilebilecektir.

5.Bu ilişkilerle firmaların ihracatlarında yüksek teknolojili ürünlerin payı yükselebilecektir,

1111

https://www.linkedin.com/hp/update/6094967146062843904

 

SONUÇ

Bizler bilimde derinleşmiş Ar-Ge’ciler olarak, yukarıdaki süreç adımlarına inanıyoruz ve genelde “inandığımızı görüyoruz”. Bugünkü çalışmamızda “gördüğüne inanan” firmaları da etkileyerek, bizlere bu reform paketinin ne zaman çıkacağını soruyorlar.