YENİ KOBİ DESTEKLERİ İLE AR-GE VE İNOVASYON PROJESİ VERMEK KONUSUNDA KOBİ’LERİN SORUMLULUĞU ARTIYOR

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ulusal ve Uluslar arası Ar-Ge ve Yenilik Hibe Fonları

Uygulayıcısı, YMM, Sorumlu Ortak Baş Denetçi

 www.abdanmerymm.com

abdanmer@gmail.com

 

GİRİŞ

Başbakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu’nun 30.01.2015 tarihli açıklamasında KOBİ’lere 5 destek müjdesi verilmiş olup, bunlardan iki tanesi Ar-Ge ve İnovasyonla ilgilidir. Bizce önemli destek iyileştirmesi söz konusudur.  Bu konuyla ilgili mevcut durumla mukayeseli analizimiz aşağıda yer almaktadır.

1) AR-GE VE İNOVASYON DESTEKLERİNDE  % 50 ARTIŞ

MEVCUT DURUM

KOSGEB Ar-Ge projelerinde hibeli ve geri ödemeli destek oranı her zaman % 75 olup, bu oranın uygulanması ile çoklukla aşağıdaki üst limit destekler talep edilmektedir (harcama tutarına uygulanacak destek oranı ile bulunacak rakam yüksek de olsa, bu üst limitler geçerlidir):

– Makine-Teçhizat, donanım, malzeme, yazılım ve hizmet alımı –geri ödemesiz destek üst limiti 100.000 TL.

– Makine-Teçhizat, donanım, malzeme, yazılım ve hizmet alımı –geri ödemeli (faizsiz, proje bittikten 2,5 yıl içinde taksitle ödemeli,%100 banka teminat mektuplu)  KOSGEB kaynağından destek üst limiti 200.000 TL(geri ödemesiz ve geri ödemeli destekler tek bir makine alımı için birleştirilmeyip, ayrı ayrı alımlar için kullanılabilir). Makineler yeni ya da ilk kullanıcı için düzenlenen satış faturası tarihi itibariyle en fazla üç yaşında olabilir. KOSGEB mevzuatına göre tedarik edilen makineler 3 yıl içinde başkasına satışı ve devri mümkün değil iken, TÜBİTAK’ta böyle bir kısıtlayıcı hüküm yoktur.

– Personel giderleri mevcut ve yeni istihdam edilecek yeni personel için net ücret üzerinden aylık, lisans mezunlarına 1.500 (bin beş yüz) TL, yüksek lisans mezunlarına 2.000 (iki bin) TL ve doktora programı mezunlarına 2.500 (iki bin beş yüz) TL olmak üzere, toplam üst limiti 100.000 (yüz bin) TL geri ödemesiz destek sağlanır. Yabancı uyruklu personel de istihdam edilebilir. Aynı anda aynı personel için hem TUBİTAK –TEYDEB hem de KOSGEB desteğinden faydalanılamaz.

– Test, analiz, belgelendirme desteği 25.000 TL.

– Eğitim desteği 5.000 TL.

– Üniversiteden döner sermaye kapsamında hocalardan danışmanlık desteği  25.000 TL.

– Patent, sınai ve fikri mülkiyet hakları desteği 25.000 TL.

– Yurt dışı bireysel fuar, sergi, müşteri ve tedarikçi ziyaretleri destekleri 15.000 TL.

– CD, katalog, web sayfası gibi tanıtım desteği  5.000 TL.

 İYİLEŞTİRME

Açıklamaya göre, Ar-Ge ve inovasyon desteklerinde %50 artış öngörülüyor. Bizim mevcut deneyimlerimize göre KOBİ’ler daha çok “- Makine-Teçhizat, donanım, malzeme, yazılım ve hizmet alımı –geri ödemesiz destek üst limiti 100.000 TL. hibe” desteğini tercih etmektedirler. Bu destekteki % 50’lik artış bizce büyük bir önem taşıyor.

– 200.000 TL’lik geri ödemeli faizsiz kredi desteği için banka teminat mektubu verilmesi gerektiğinden ve KOBİ’ler teminat mektubu almada zorlandıkları için pek tercih edilmiyor. Avrupa Birliği 7.ÇP ve H2020 araştırma ve yenilik projelerinde proje onaylandığında onaylanan proje bütçesinin yarısı peşin olarak vermekte, bunun için Kredi Garanti Fonunda (KGF) sigortalamakta, sigorta için % 5 kesinti yapılıp, proje uygun koşullarda zamanında gerçekleşirse % 4’lük kısmı firmaya geri verilmektedir. KGF konusunda bizde de çalışmalar mevcut olsa da teminat sebebi ile KOBİ’lere çözüm getirmemektedir. AB’deki gibi bir KGF’nin bizde de işlerlik kazanması KOBİ’leri çok rahatlatıp, Ar-Gge proje sayısını da artıracaktır. Ülkemizdeki KGF uygulamasına ilişkin bir makalemizin linki “AR-GE PROJESİ (VE İHRACAT) YAPAN KOBİ’LERİN FİNANSMAN PROBLEMİNİN KGF İLE ÇÖZMENİN YOL HARİTASI-http://muhasebeden.com/ar-ge-projesi-ve-ihracat-yapan-kobilerin-finansman-probleminin-kgf-ile-cozmenin-yol-haritasi.html”

2.ÜÇ KOBİ İŞLETMESİ TEKNOLOJİ İŞBİRLİĞİ KURARAK, 300 BİN LİRASI GERİ ÖDEMESİZ,1 MİLYON 200 TL’Sİ GERİ ÖDEMELİ TOPLAM 1.5 MİLYON TL DESTEK

TÜBİTAK-TEYDEB Ar-Ge projelerinde ortak projelere imkan tanınır iken, şimdiye kadar KOSGEB Ar-Ge ve inovasyon projelerinde bireysel başvurular kabul edilmektedir. Yeni uygulama ile ortak Ar-Ge projelerine olanak tanınması hem sanayiciler arasında sinerji yaratacak hem de AB H2020 projelerine edinilen deneyimle daha çok katılınmasını teşvik edecektir. Burada da bizce sorun, geri ödemeli, faizsiz kredi temininde teminat mektubu konusudur. AB’de uygulanan bir KGF sistemi ile bu teşvik önem kazanacaktır.

TÜBİTAK-TEYDEB ortak Ar-Ge projeleri ile ilgili deneyimlerimizi anlattığımız makalemizin linki ONAYLANAN ORTAK PROJE DENEYİMLERİMİZDEN KAZANDIĞIMIZ ÖZGÜN SİSTEMATİK BİLGİLER-http://www.abdanmerymm.com/583.html

 

SONUÇ

KOBİ’lere verilecek olan yeni destekler ile mevcut Ar-Ge ve İnovasyon proje desteklerinin %50 artması ve şimdiye kadar bireysel başvurunun yapıldığı KOSGEB Ar-Ge Projelerine ortak projelerin verilmesi büyük bir imkândır. Bu desteklerin daha etkin işlerlik kazanması için bizce yukarıda açıkladığımız Avrupa’da KOBİ’lere uygulanan KGF sistemini Türkiye’de de uygulamak önemlidir. Ayrıca şahsen YMM ofisi olarak TÜBİTAK – TEYDEB Ar-Ge projelerinde 5746 Sayılı Ar-Ge Kanununa göre SGK İşveren Prim Payı, Stopaj desteği, %100 Ar-Ge İndirimi desteklerine tanık olurken KOSGEB Ar-Ge inovasyon projelerinde böyle bir uygulama görmedik ve nasıl uygulanacağını da bilmiyoruz.  Bu konuda da yetkililerce açıklama yapılması önem taşımaktadır.