YENİ TEŞVİKLERLE MÜŞTERİLERİMİZİN ÜRETİM VE RUHSAL TEKAMÜLLERİNİ GENİŞLETMELERİNE KATKIDA BULUNUYORUZ

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı,

Öğretim Üyesi, Sorumlu Ortak Baş Denetçi, YMM

www.abdanmerymm.com

abdanmer@gmail.com

16.06.2017

 

 

GİRİŞ

– Aklımızı işleterek firmalarımızda yeni bir uygulamaya başladık, başarılı olacağımıza inanıyorum, inananınca da kendimizde ekonomiye hizmet ettiğimizden dolayı büyük sevinç ve sevgi duygusuna kapılıyoruz.

– Kurduğumuz modelin başlangıç noktası: Ar-Ge, İnovasyon ve Tasarım yapan firma, ihracat da yapıyor, özellikle küresel firmalarla çalışıyor.

 

MODELİN UNSURLARI

1. İlkin Ar-Ge ya da Tasarım Merkezi kurarak, firma SGK, stopaj ve Ar-Ge indiriminden oluşan vergisel teşviklerden yararlanıyor. Uygulama verilerimize göre, merkez bünyesinde gerçekleştirilen proje harcama ve giderlerinin toplamının %20-25’i oranında bir fayda sağlıyor. Merkez kurma sürecinde ayrıca 2 adet TUBİTAK Ar-Ge projesi veriyoruz.

2. Ar-Ge ya da Tasarım merkezinde görev alan tasarımcıları, merkez dışındaki tasarımcılar ile birleştirip üründe ve/veya süreçte yenilik yapmak suretiyle şu amaçlara yönelik olarak ihracat hedefi belirlenirse,

Ekonomi Bakanlığının tasarım departmanını başvurusunu yapıyoruz.

a) Hızlı yeni ürün sunumu
b) Düşük maliyetli ürün sunumu
c) Yenilikçi ürün sunumu
d) Güvenilir, kaliteli ürün sunumu

Kaynak: Program başvuru formu.

Hibesel Teşvikler: 3 yıl için %50 hibeli 1 milyon dolar tasarımcının ücret desteği, 250 bin dolar makine, teçhizat ve yazılım desteği ve 150 bin uçak bileti desteği.

3. Aynı firma yeni ürünle mevcut küresel müşterisine ihracat yapmayı planlıyorsa ya da mevcut ürününü yeni bir küresel zincir firmasına pazarlamayı tasarlıyorsa, aşağıdaki desteklerden de 2 yıl için %50 hibeli 1 milyon dolar fondan yararlanıyor:

 – Makine/Ekipman/Donanım

– Yazılım

– Eğitim/Danışmanlık/Müşteri Ziyareti

– Ofis/Depo

– Sertifikasyon/ Test- Analiz/ Ürün Doğrulama

HEDEFİMİZ

Bizler yetkinliğimizle bu üç programı 3 ayda kurmayı planlayarak, müşterimizin somut sonuçlar görmesini sağlıyoruz. Çünkü görülen şeye inanmak daha kolay oluyor ve arkasından kendi tasarımımız olan 15 adımlı desteklere başlayıp, firmaları istihdam, üretim ve ihracat kapasiteleri ile sevgi kaynaklı ruhsal tekamüllerini genişletmelerine yardımcı oluyoruz.