YENİLİKÇİ VE İHRACATÇI FİRMALARIN TASARIM MERKEZİ KURULUMUNUN TASARIM DEPARTMANI, KÜRESEL TEDARİK ZİNCİRİ, TÜBİTAK VE DİĞER TEŞVİKLERLE BÜTÜNLEŞTİRİLMESİ SEMİNERİ 19.07.2017 TARİHİNDE DENİB (DENİZLİ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ) YAPILACAKTIR

 

YENİLİKÇİ VE İHRACATÇI FİRMALARIN   TASARIM MERKEZİ KURULUMUNUN TASARIM DEPARTMANI, KÜRESEL TEDARİK ZİNCİRİ, TÜBİTAK VE DİĞER TEŞVİKLERLE BÜTÜNLEŞTİRİLMESİ SEMİNERİ 

 

  1. Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Kuruluş koşulları, destekleri, teknik ve mali sürdürülebilirlik faaliyetleri,
  1. Merkez koşulları ile Ekonomi Bakanlığı’nın Tasarım Departmanı desteği koşulları arasındaki benzerlik ve farklılıklar,
  1. Küresel tedarikçilere ihracat yapan yenilikçi firmaların Ekonomi Bakanlığı’nın Küresel Tedarik Zinciri programına başvurusunun yapılması analizi,
  1. Üç destek programının başvuru, işleyişi ve raporlamasının örneklerle analizi,
  1. Her üç desteğin TÜBİTAK Ar-Ge projeleri ile bütünleşik uygulamalı açıklanması.
  1. Tasarım merkezinin başlangıç noktası oluşturduğu onaltı adımlı bütünleşik büyüme modelinin seminere katılan firma yetkililerince birlikte sorgulanması.

 

 

KONUŞMACI: Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK (Ulusal ve Uluslararası Ar-Ge Hibe Fonları Uygulayıcısı, YMM, Baş Denetçi)

 

SEMİNER TARİHİ: 19 Temmuz 2017

SEMİNER SÜRESİ: 09:30 – 12:30