YILDA İKİ KEZ ÇAĞRILI TÜBİTAK – TEYDEB AR-GE PROJELERİNDEN MAKSİMUM YARARLANMAK İÇİN ÜRÜN + SÜREÇ YENİLİK PROJELERİ ŞEKLİNDE VERİLMESİ BİZCE DAHA UYGUN

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ulusal ve Uluslar arası Ar-Ge ve Yenilik Hibe

Fonları Uygulayıcısı, YMM, Öğretim Üyesi

www.abdanmerymm.com
abdanmer@gmail.com

04/01/2021

 

 

– Yılda iki defa KOBİ’ler için açılan 1507 ve 1501 TEYDEB destek programının ilki için 04/01/2021 tarihinden itibaren başvurular yapılabilecektir.

Çağrı Kapanış Tarihi 1507 için 01/03/2021, 1501 için 04/03/2021’dir.

– 1507’nin azami bütçesi 600 bin lira iken, 1501 için proje bütçesi için üst limit yoktur, her iki programda da onaylanan proje bütçesinin hibe oranı % 75’dir.

– Proje Çıktısının Ekonomik Faaliyet Sınıfı (NACE Kodu) ile Proje Çıktısının GTİP Kodu önem taşımaktadır.

– Aşağıdaki kriterlerin sağlanması durumunda ayrıca ek puan verilir.

• Geçmişte desteklenen TÜBİTAK projelerinin ticarileşme performansı*

• Firmanın uluslararası fonlara proje başvurusunda bulunmuş olması

• Proje önerisinin aşağıdaki linkte sunulan Öncelikli Alanlardan birinde olması *: Ticarileşme performansı ek puanının değerlendirme sürecinde %5-%10 arasında ağırlığı olacaktır:
https://lnkd.in/dJVCQ2u

– Geliştirilen süreç içinde yer alan alet, teçhizat veya sistemlerin tasarım ve geliştirme faaliyetlerinin firma bünyesinde yapılması durumunda bu giderlerin destek kapsamına alınması söz konusu olabilecektir.

– TÜBİTAK TEYDEB ile kurum/kuruluşlar arasında evrak alıp gönderme işlemlerinin Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla yapılması 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren zorunlu hale gelmiştir.

– TÜBİTAK PROJELERİ TİCARİLEŞME YATIRIMLARINI TEŞVİK EDİCİ NİTELİKTEDİR. Çağrı metninde de yer aldığı gibi, seri üretim için Ticarileşmeye büyük önem verilmektedir. Başarıyla tamamlanan TÜBİTAK Ar-Ge projelerinden sonra KOSGEB Teknoyatırım’a başvurmak ya da 5. Bölge yatırım teşvik belgesi almak mümkün olabilecektir.