Dış Ticaret

DIŞ TİCARET EĞİTİMLERİ:
KONULAR:

 • Dış Ticarette Yönetim Teknikleri
 • Uluslararası Pazarlama ve Müşteri Bulma Yöntemleri
 • İhracat Prosedürleri
 • İthalat Prosedürleri
 • Gümrük Mevzuat ve Uygulamaları
 • Dış Ticarette Kullanılan Teslim Şekilleri
 • Dış Ticarette Kullanılan Belgeler
 • Dış Ticarette Ödeme Yöntemleri
 • İhracat Teşvikleri Kapsamında Devlet Destekleri
 • Serbest Bölgeler
 • Dış Ticarette Nakliye ve Sigorta İşlemleri

SERTİFİKA: EVET

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİNDE MUHASEBE:

 • Finansman Araçları
 • İhracat Ödeme Şekilleri ve Muhasebe Kayıtları
 • Dış Ticaret İşlemlerinde KDV
 • İthalat İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi