Hakkımızda

1999 yılında İstanbul’da Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri (Tam Tasdik, KDV İadesi, Bağımsız Denetim ve Yatırım İndirimi İşlemleri) sağlamak amacıyla PROF. DR. ATİLA BAĞRIAÇIK (Özgeçmiş için tıklayınız) tarafından kurulan AB YMM DANIŞMANLIK, 2008 yılında ise faaliyet alanını genişleterek Ar-Ge ve Tasarım Merkezi kurulum,sürdürme ve denetim hizmetleri, Ar-Ge/İnovasyon projelerinin yönetimi, finansmanı ve raporlanması konularında bilimsel, teknik ve mali analizleri ile faaliyet gösteren bir YMM-Danışmanlık şirketi olmuştur.

Bu amaç doğrultusunda, YMM alanında firmalarımızın Tam Tasdik, KDV İadesi, Bağımsız Denetim, Yatırım İndirimi İşlemleri ve İsteğe Bağlı Özel Amaçlı Raporlar oluşturulması, Ar-Ge ve İnovasyon alanında ise Türk firmalarına ulusal ve uluslararası Ar-Ge fonlarından, vergisel ve mali teşviklerden faydalanmaları, üniversite-sanayi işbirliğinin kurulması, firmalarımıza teknokent/serbest bölge gibi alanlarda avantajlarının sağlanması ve ülkemizin uluslararası rekabetçiliğine katkı sağlanabilmesidir.

Ar-Ge/İnovasyon, proje yönetimi, proje geliştirme, hibe destekler ve krediler, Ar-Ge muhasebesi, Ulusal ve Uluslar arası kuruluşların Araştırma, Teknoloji Geliştirme ve Yenilik projelerinin Mali raporlanması konularında yüksek deneyim, beceri ve bilimsel yöntemleri olan AB YMM-DANIŞMANLIK ın hedefi firmalara ulusal ve uluslararası ölçeklerde yenilikçi Ar-Ge/İnovasyon projeleri altyapılarını bilimsel, teknik ve mali analizlerini yaparak oluşturmak, geliştirmek, yönetmek ve bu projelerin Ar-Ge fonlarından yaralanmasını sağlamak ve buna bağlı olarak onaylanan projelerin 5.Bölge Yatırımı, Patent/Faydalı Model, Teknolojik Ürünler Yatırımı destekleri ile bir sistem bütünlüğü içinde mali ve teknik raporların analizleri ile buna bağlı olarak YMM raporları oluşturmaktır.

Mali Uzman, Dış Ticaret Uzmanı, Teknik Uzman, Yerli ve Yabancı EUREKA-H2020 proje eksperlerinin katkılarıyla yatay işbirliği yapısı ile beyin gücü oluşturan AB YMM-Danışmanlık yurtiçi ve yurtdışı proje/mali raporlamasında önemli başarılara imza atmıştır.

Ar-Ge ve Tasarım Merkezi kurulum, sürdürme ve denetimi hizmetleri ile de Ar-Ge Reform Paketini uygulamaya başlayan firmamız, firmalara fayda sağlayacak çözümlerin oluşmasıyla ilgili olarak kamu kuruluşlarının faaliyetlerini çok yakından takip ediyor, bu faaliyetleri de türev teşvikler ile senkronize olarak genişletiyoruz.