TÜBİTAK 1832 PROJESİ İLE ELDE EDİLECEK AVANTAJLAR BİZE GÖRE BAŞKA HİÇBİR DESTEK PROGRAMINDA YOK

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı, YMM

www.abdanmerymm.com

abdanmer@gmail.com

10/07/2024

 

 

 

 

Bir taraftan ek vergiler gelirken diğer taraftan rutin üretimden yeşil üretime dönüşüm yapma gayreti içindeyken, bize göre bu dönüşümü mukayeseli olarak daha avantajlı mümkün kılacak destek programı TÜBİTAK 1832 yeşil dönüşüm ve temiz ve döngüsel ekonomi çalışmasıdır.
https://lnkd.in/dTrA9ypr

 

Projenin kabulü halinde KOBİLER için maksimum 12 milyon lira proje bütçesi (öz sermaye oranı % 20,hibe % 50,faizsiz kredi %30) büyük işletmeler için maksimum proje bütçesi 22,5 milyon lira ( %30 öz sermaye,%35 hibe, %35 faizsiz kredi) 5746 Ar-Ge Kanununa göre muafiyet ve istisnalar, karbon ayak izi çalışmasına katkı vb avantajlar sayılabilir.

 

Büyük işletme için rakamlı varsayımlı simülasyon:

 

Kabul edilen proje bütçesi: 10 milyon lira,
Öz sermaye oranı %30, 10x3o= 3 milyon lira,
Hibe                     % 35, 10×35= 3,5 milyon lira,
Faizsiz kredi          % 35, 10×35= 3,5 milyon lira.

 

KOBİ olsaydı:
Öz sermaye: %20, 10×20 = 2 milyon lira,
Hibe             %50, 10×50= 5 milyon lira,
Faizsiz kredi %30, 10×30= 3 milyon lira.

 

1832 projesi Ar-Ge projesi olup, 5746 Ar-Ge Kanununa göre (Teknokent firmaları ya da Ar-ge/Tasarım Merkezi aynı avantajlarla) projede görev alan personelin adam/ay oranına göre SGK işveren payının yarısı, gelir vergisi stopajının %80-95 arası istisna kapsamındadır. Ayrıca TÜBİTAK’tan alınan destekleri onaylanan harcama tutarından düşülerek kalan tutar %100 ar-ge indirimi olarak uygulanıyor. Proje bittiğinde de ayrıca 5 yıl için amortismana tabi. Bu durumda faydalar artıyor. Bu proje Ar-Ge merkezi konusuna, 1711 yapay zeka projesi gibi girmektedir.