LOJİSTİK VE TAŞIMACILIK HİZMETLERİNE YÖNELİK DESTEK UNSURLARI

13/05/2022

 

20 Nisan 2022 tarih 31815 sayılı Resmi Gazete’de Hizmet İhracatının Tanımlanması, Sınıflandırılması Ve Desteklenmesi Hakkında Karar yayınlanmıştır.

 

Karar ile ilgili link:

https://ticaret.gov.tr/data/5b87ce0013b8761160fa151b/5448%20Say%C4%B1l%C4%B1%20Karar-20.04.2022%20tarihli%20ve%2031815%20say%C4%B1l%C4%B1%20Resmi%20Gazete.pdf

 

 

Yararlanıcı: Türkiye’de yerleşik lojistik ve taşımacılık hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren şirketler ile Bakanlık tarafından uygun görülen diğer şirket, kurum ve kuruluşları.

 

 

Tescil ve Koruma Desteği (Karar – Madde 76)

Yararlanıcıların yurt içinde tescil edilmiş markalarının yurt dışında tesciline ve korunmasına ilişkin giderleri.

Destek Üst Sınırı: Yıllık 600.000 TL.

Destek Oranı: %50

 

Pazara Giriş Belgeleri Desteği (Karar – Madde 77)

Yararlanıcıların Bakanlık tarafından belirlenen belgelere, sertifikalara veya akreditasyonlara ilişkin giderleri,

Destek Üst Sınırı: Yıllık 1.800.000 TL.

Destek Oranı: %50

 

Birim Desteği (Karar – Madde 78)

Yararlanıcıların vergi, resim ve harç dahil brüt kira ve komisyon giderleri ile birimlerin açılması ve/veya işletilmesine ilişkin belgelendirme giderleri,

Birim Sayısı: 5

Destek Üst Sınırı: Yıllık 720.000 TL. (birim başına)
Destek Oranı: %50
Süresi: 5 Yıl (her bir ülke için)

 

Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği (Karar – Madde 79)

Yurt dışına yönelik reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderleri,

Destek Üst Sınırı: Yıllık 1.800.000 TL.
Destek Oranı: %50
Destek Süresi: 5 Yıl

 

Bireysel Katılım Desteği (Karar – Madde 80)

Yararlanıcıların bireysel katılım sağladığı Bakanlık tarafından belirlenen yurt dışı etkinliklere ilişkin giderleri,

Destek Üst Sınırı: 300.000 TL (etkinlik başına)
Destek Oranı: %50

 

Milli Katılım Desteği (Karar – Madde 81)

Yararlanıcıların Bakanlık tarafından belirlenen milli katılıma ilişkin giderleri,

Destek Üst Sınırı: 300.000 TL. (etkinlik başına)

Destek Oranı: %60

 

Ürün Yerleştirme Desteği (Karar – Madde 82)

Yurt dışında gösterimi yapılan sinema filmi, dizi, animasyon filmi ve program formatı ile dijital oyunlardaki ürün yerleştirme giderleri,

Destek Üst Sınırı: Yıllık 600.000 TL.

Destek Oranı: %50