PİYASA İHTİYAÇLARI İLE ÖRTÜŞEREK DENEYİMLEDİĞİMİZ BİR DÖNEMLİK GİRİŞİMCİLİK DERSİ İÇERİĞİ İLE YETİŞTİRDİGİMİZ ÖĞRENCİLERİMİZDEN TALEP EDİP HEVESLİ OLANLARI İŞE YERLEŞTİRDİK, YENİ DÖNEM ÇİN ÜNİVERSİTELERDEN GELECEK TALEPLERE AÇIĞIZ

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı, YMM

www.abdanmerymm.com

abdanmer@gmail.com

18/07/2022

 

Ders İçeriği:

1) Girişimciliğin Tanımı ve Özellikleri – Definition of entrepreneurship and its characteristics,

2) Dünya’da ve ülkemizde girişimciliğin gelişimi – Evolution of entrepreneurship in the Word and in Turkey,

3) Girişimci özellikleri Characteristics of Entpreneur,

4) Girişimcilik türleri Types of Entrepreneurship,

5) Kanvas girişimcilik iş modeli ve planı Entrepreneurship’s Kanvas business model and plan,

6) Ar-Ge, Tasarım ve inovasyon kavramlarının Frascati 2015 – Oslo 2018’e göre açıklanması, Explication of R&D,Design and İnnovation terms according to Frascati 2015 Manual and Oslo 2018 Manual

7) Girişimcilik Destek programlarının akışının tasarlanması Design of supporting fund flows programmes,

8) Örnek uygulamalarla TUBİTAK, KOSGEB, AB HORİZON EUROPE Ar-Ge projelerinin oluşturulması, onay süreci, onay sürecinden sonra harcamalara ve hibe almaya yönelik teknik, mali raporu tasarımı, -Formation of R&D projects and its acceptance and financial procedures with example of Tübitak, Kosgeb and EU horizon Europe R&D and innovations programmes,

9) Geleneksel ve ileri girişimcilik desteği ve örnek uygulaması. İmplementation of traditional and advanced Entrepreneurship’s support programme

10) Teknoyatırım, Yurtdışı pazar ve 5. Bölge teşvikleri, Teknoinvestment,Foreign Trade market and 5. Region İncentive certificate

11) Tasarım/Ar-Ge merkezlerinin kurulması, mali sürdürülebilirlik, Ar-Ge muhasebesinin oluşturulması, Establish and financial sustainability of R&D and design centers and its accounting system,

12) Tasarım desteği ve küresel tedarik zinciri destek programlarına başvuru ve sonrası işlemleri, Submit of design fund and global procurement’s chain and its after activities

13) İş birliği destek projesi ile firmalar arası proje bazlı ortak çalışmaların hibesi, Cooperation support system between firms and its procedures,

14) Yazılım, Sağlık ve Eğitim gibi hizmet ihracatlarının teşvikleri. İncentive of software, healt,education and other service export’s programmes.

15) Patent, Faydalı model ve markalaşma – Patent and Useful models,branding.