EKONOMİDE OPTİMAL DEĞER VE OPTİMİZASYON ÇALIŞMALARI ÜZERİNE (ÖZGÜRLÜĞÜN BEDELİ, HER ZAMAN UYANIK OLMAKTIR)

 

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı, YMM

www.abdanmerymm.com

abdanmer@gmail.com

02/07/2024

 

 

 

– Sorun tek olabilir, ancak çözüme yönelik yöntemler çokludur, amaca en uygun yöntemin belirlenmesinde belirlediğimiz parametrelere ve Popper’in bilim mantığına göre uygun olmayanlar elenir ve ortadan kaldırılır,

 

– ÖRNEĞİN AR-GE ÇALIŞMALARINDA ORTADAN KALDIRMA: Amaca ulaştıracak birden fazla Çözüm denemelerini belirlediğimiz kriter ya da parametrelere göre, yapacağımız mühendislik hesapları ve bilgisayar ortamındaki analizler yoluyla bize en uygun olan çözüm denemesini seçerek, diğer çözümleri uygun değildir diye ortadan kaldırmak gerekir (Ar-Ge sistematiği). Bilimsel yöntem, projenin yenilikçi ve özgün yönlerinin doğrulanması (verify) kadar, uygun olmayan deneme çözümlerinin yanlışlanmasını da (falsify) denememiz gerektiğini belirtir. Ortaya çıkardığımız yenilikçi ve özgün yönler, belli değer ve yapısal prensiplerde geçerlidir. Bu bakımdan diğer değer ve ilişkileri içeren yöntemleri elemek gerekir. Ürün ve süreç tasarımında; geçerlilik alanını daraltmak suretiyle yanlışlanabilirlik, sınanabilirlik ve doğru çıkması koşuluyla bilgi sağlayıcı içeriğin en yüksek olduğu değerlerin elde edilmesi amacıyla proje süresince optimizasyon çalışmaları mutlaka yapılmalıdır. Seçimi yapılan yöntemin amaca ulaşmadaki belirsizliği dikkate alınarak, olası risklerine karşı aksiyon planları yapılmalıdır (Ar-Ge unsurları).

 

– Burada görüldüğü gibi, birbiriyle örtüşen ve rekabetçi rakip takımlar çerçevesindeki çözümde, en uygun değer mutlak değil, optimal değerdir, var olması isteniyorsa sınırlanması gerekmektedir. Örneğin Popper’e göre,” Koşulsuz özgür, koşulsuz hoşgörü gibi yalnızca kendi kendini yıkıcı olmakla kalmaz, karşıtını üretmeye de yazgılıdır.  Böylelikle, tam özgürlük, özgürlüğün sonunu getirir…Özgürlüğün güvenli tutulmasını istiyorsak, sınırsız ekonomik özgürlük politikasının yerine, devletin ekonomiye planlı bir biçimde karışmasının benimsenmesi isteminde bulunmalıyız…Özgürlüğün bedeli, her zaman uyanık olmaktır.”