1501 Programında Akademik ve KOBİ İşbirliği Şartları Yeniden Düzenlendi

Ulusal Bilim Teknoloji ve Yenilik Stratejik Hedeflerimiz arasında bulunan, sanayi projeleri içinde akademik ve KOBİ katkısının artırılması hedeflerine yönelik olarak, 1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı mevzuatına 2012 yılında eklenen işbirliği hükümlerinin kapsamı genişletilmiştir. 7 Mart 2015 tarihli Bilim Kurulu toplantısında alınan kararla, proje tahmini maliyetine göre 1.000.000 TL’den başlayarak, kademeli şekilde, akademik ve KOBİ işbirlikleri oluşturulması istenecektir.

1501 Programı Uygulama Esaslarının “Ön kayıt ve proje öneri başvurusu” başlıklı 18inci maddesine eklenen fıkralarla yapılan değişiklikler aşağıda belirtilmiştir:

Proje bütçesine göre, projede aranacak akademik işbirliği oranları:

1.000.000.-TL ile 2.000.000.-TL aralığında proje bütçesinin en az %2si,

2.000.001.-TL ile 5.000.000.-TL aralığında proje bütçesinin en az %3ü,

5.000.001.-TL ile 10.000.000.-TL aralığında proje bütçesinin en az %4ü,

10.000.001.-TL ve üzerinde ise, proje bütçesinin en az %5i  olmalıdır.

Ayrıca proje bütçesi 10.000.001.-TL ve üzerinde ise, ilaveten KOBİ işbirliğinin de, bütçenin en az %5’i oranında olması gerekmektedir.

Bu şartları sağlayamayan projeler için 1501 Programına başvuru yapılamayacaktır.

 

Kaynak: http://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/1501-programinda-akademik-ve-kobi-isbirligi-sartlari-yeniden-duzenlendi

Etiketler: