2015-8 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KARAR KAPSAMINDA SAĞLIK TURİZMİ TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı,

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Öğretim Üyesi, YMM

 

Gülçin GÖKÇEYREK

Mali Rapor Uzmanı

www.abdanmerymm.com

abdanmer@gmail.com

15/10/2019

 

  • Sağlık Kuruluşları ile Sağlık Turizm Şirketlerine yurtdışından hasta getirme halinde destekler mevcuttur. Sağlık Kuruluşları Devlet veya özel ya da üniversite hastaneleri ile poliklinik, tıp merkezi, muayenehaneleri kapsamaktadır. Sağlık Turizm Şirketi deyince Yurt dışından gelen hastalara rehberlik, danışmanlık ve organizasyon hizmetleri sunarak Sağlık Kuruluşlarıyla anlaşma yapan şirketleri anlıyoruz.
  • Sağlık Kuruluşları ya da Sağlık Turizm Şirketleri bağlı oldukları il ya da ilçelerdeki Sağlık Müdürlüklerine başvurup şartları yerine getirerek hizmet belgesi almaktadırlar. Hizmet belgesi alan kuruluş ya da şirketler Bakanlık sitesinde yayınlanmaktadır.

 

11.10.2019 TARİHİ İTİBARİ İLE ULUSLARARASI SAĞLIK TURİZMİ YETKİ BELGESİ ALMAYA HAK KAZANMIŞ OLAN SAĞLIK TESİSLERİ VE ARACI KURULUŞLARI SAYILARI

 

ARACI KURULUŞ

KAMU SAĞLIK TESİSLERİ KAMU ÜNİVERSİTE HASTANELERİ

VAKIF ÜNİVERSİTE HASTANELERİ

ÖZEL SAĞLIK TESİSLERİ

 

TOPLAM

77

108 25 23 568

801

https://saglikturizmi.saglik.gov.tr/TR,57227/bakanligimizca-yetkilendirilmis-tesis-sayilari.html

 

  • SAĞLIK TURİZMİ YETKİ BELGESİ ALMAYA HAK KAZANAN KAMU SAĞLIK TESİSLERİ

https://dosyamerkez.saglik.gov.tr/Eklenti/33284,kamu-saglik-tesisleripdf.pdf?0

 

  • SAĞLIK TURİZMİ YETKİ BELGESİ ALMAYA HAK KAZANAN ÖZEL SAĞLIK TESİSLERİ

https://dosyamerkez.saglik.gov.tr/Eklenti/33282,ozel-saglik-tesisleripdf.pdf?0

 

  • SAĞLIK TURİZMİ YETKİ BELGESİ ALMAYA HAK KAZANAN ARACI KURULUŞLAR

https://dosyamerkez.saglik.gov.tr/Eklenti/33285,araci-kuruluslarpdf.pdf?0

 

  • SAĞLIK TURİZMİ YETKİ BELGESİ ALMAYA HAK KAZANAN VAKIF ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TESİSLERİ

https://dosyamerkez.saglik.gov.tr/Eklenti/33016,vakif-universitesi-saglik-tesisleripdf.pdf?0

 

  • SAĞLIK TURİZMİ YETKİ BELGESİ ALMAYA HAK KAZANAN KAMU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TESİSLERİ

https://dosyamerkez.saglik.gov.tr/Eklenti/33283,kamu-universitesi-saglik-tesisleripdf.pdf?0

 

SAĞLIK TURİZMİ DESTEKLERİ

Sağlık Turizmi destekleri için 2015-8 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Karar’a göre; Ticaret Bakanlığına bağlı İstanbul Yenibosna İhracatçılar Birliğindeki Hizmet İhracatçılar Birliğine başvurularak hizmet belgesi ve firma bilgileri denetlenerek aşağıdaki destekleri faturaların ödeme tarihlerinden itibaren bir yıl içinde başvurmaları gerekmektedir.

 

DESTEKLER

a) Ürün ve hizmet tesciline ilişkin harcamaları ile yurt içinde tescil ettirilmiş markalarının yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri, %50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Doları,

b) Bakanlık tarafından uygun görülen kurum ve kuruluşlardan alınan/yaptırılan pazar araştırması, sektör, ülke, uluslararası mevzuat, veri madenciliği/veri izleme/değerlendirme faaliyetleri, yabancı şirket veya marka odaklı raporlar (mali ve hukuki raporlar dahil) ile yabancı şirket alımlarına yönelik danışmanlık hizmetlerine (mali ve hukuki danışmanlık dahil) ilişkin giderleri, %60 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları,

c) Çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesi ve ön tanı merkezi, ofis açılışı ve işletilmesini teminen gerçekleştirilen; kalite, hijyen, çevre belgeleri, ilgili ruhsat ve izinler ile bir ülke pazarına girişte zorunlu olarak aranan veya pazara girişte avantaj sağlayan belge/sertifikalara ilişkin eğitim, danışmanlık dahil her türlü belgelendirme giderleri, %50 oranında ve belge başına en fazla 50.000 ABD Doları,

ç) Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine (Ek-1) ilişkin harcamaları, %60 oranında ve yıllık en fazla 400.000 ABD Doları,

d) Doğrudan veya yurt dışında faaliyet gösteren şirketleri ya da şubeleri aracılığıyla açtıkları birimlerin brüt kira (vergi/resim/harç dahil) ve komisyon harcamaları, %60 oranında ve birim başına yıllık en fazla 120.000 ABD Doları,

e) Uluslararası pazarlarda rekabet avantajını artırmak üzere Bakanlığın belirlediği konularda firma/kuruluş/uzmanlardan alınan danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderleri, %50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları,

f)  Ülkemize uluslararası hasta getirilmesine yönelik acentalara yapılan komisyon ödemeleri, %50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Doları,

h) Sağlık kuruluşları tarafından yurt içinde istihdam edilen ve tercümanlık hizmeti veren en fazla 2 (iki) adet personelin aylık brüt ücretleri % 50 oranında ve personel başına yıllık en fazla 25.000 ABD Doları veya tercümanlık hizmet alımına yönelik giderleri % 50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Doları’na kadar karşılanır.

i) Bakanlık ile protokol yapan özel sağlık kuruluşları ya da havayolu şirketleri tarafından hastaların tedavi edilmek üzere;

  • Tarifeli uçak seferi ile Türkiye’ye getirilmesi halinde uçak veya diğer ulaşım giderleri hasta başına % 50 oranında ve en fazla 1.000 ABD Doları,
  • Tarifesiz (charter) uçak seferleriyle Türkiye’ye getirilmesi halinde hasta başına 200 ABD Doları’nı geçmemek kaydıyla ulaşım giderlerinin tamamı, ödenir.

j) Yurt dışından davet edilen ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımı ile münhasıran yurt dışına yönelik olarak yurt içinde düzenlenen tanıtım ve pazarlama etkinliklerine ilişkin giderleri, % 50 oranında ve program başına en fazla 50.000 ABD Doları,

k) Yurt dışından davet edilen akademisyen/uzman/ilgili kişi veya kurum/kuruluş temsilcilerinin katılımıyla münhasıran yurt dışına yönelik olarak yurt içinde gerçekleştirilen eğitim programlarına yönelik harcamaları, %50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Doları,

l)  Yurt dışı Fuar/Kongre/Konferans/Seminer/Festival/Film Market Katılımlarına Yönelik Yararlanıcı ve iş birliği kuruluşlarının bireysel katılımlara ilişkin katılım giderleri ile en fazla iki temsilcisinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masrafları %50 oranında ve etkinlik başına en fazla 15.000 ABD Doları desteklenir.

https://ticaret.gov.tr/data/5b87ced313b8761160fa1533/6feb2b29535f3e28cb19031f297dcea6.pdf