2021 ŞUBAT BAŞI İTİBARİYLE KOSGEB AR-GE VE İNOVASYON PROGRAMI DAHA KAPSAYICI OLARAK “AR-GE VE İNOVASYON” PROJESİ İLE “ÜRÜN GELİŞTİRME (ÜR-GE)” PROJELERİYLE İKİ DESTEK PROGRAMI ŞEKLİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ulusal ve Uluslar arası Ar-Ge ve Yenilik Hibe

Fonları Uygulayıcısı, YMM, Öğretim Üyesi

www.abdanmerymm.com
abdanmer@gmail.com

05/01/2021

 

 

Ar-Ge ve İnovasyon projesi şimdiye kadar olduğu gibi mevzuata ve uluslararası Frascati ve OSLO kılavuzlarına göre çalışması yapılarak çıktı olarak yeni ya da iyileştirilmiş ürün ve hizmet prototip veya pilot tesis çıktısı elde edilir. Ar-Ge projelerinin olmazsa olmaz Frascati’ye göre 5 kriteri şöyledir; Yeni (novel), Yaratıcı(creatıve), Belirsiz(uncertaın), Sistematik(systematıc), Transfer edilebirlik ve/veya tekrar üretilebilirlik (transferable and /or reproducıble).

Ürün Geliştirme (Ür-Ge) projeleri ise mevzuata ve Frascati’ye göre pazara ve/veya teknolojik gelişmelere uyum sağlamak üzere orijinal, iyileştirilmiş veya değiştirilmiş yeni bir ürün geliştirmek için dokuz başlangıç koşullarından birini karşılamak üzere başvurusu yapılır. Bizim çalışma alanımıza göre genellikle öne çıkan belli başlı başlangıç koşulları şu şekildedir;

  • KOSGEB ya da TÜBİTAK Ar-Ge projeleri ile prototip ya da pilot tesisin başarıyla sonuçlanması halinde ÜR-GE’ye başvuru yapılabilecektir. Örneğin, prototip ya da pilot tesis proje önerileri ile sözgelimi minimum ölçekte 1 birim üzerinden Ar-Ge projesi tamamlanarak başarılı olunması durumunda 5 yıl içinde, pazar ihtiyaçları ya da teknolojiye uyarlama açısından (10,20,100 birim gibi) deneme amaçlı endüstriyel boyutta gerçekleştirilmek istendiğinde ÜR-GE projesi söz konusu olmaktadır. Öte yandan prototipi ya da pilot tesisi başarı ile sonuçlanan KOSGEB ya da TÜBİTAK projelerinin seri üretimi ve ticarileşmesi için KOSGEB Teknoyatırım veya 5. Bölge yatırım teşviklerine başvurmakta mümkün olabilecektir.
  • Patent Belgesi ile koruma altına alınan ürünler için alınma tarihinden itibaren ve muhasebe kaydı yapılarak 5 yıl içinde başvurmak koşuluyla ÜR-GE’ye müracaat edilebilenecektir.
  • Orta-yüksek veya yüksek teknoloji alanlarında yer alan veya
  • Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayınlanan ve son mali yıl verilerine göre ithalat tutarı ihracat tutarından fazla olan ürünler için başvuru yapılması esastır.
  • Proje Süresi 4’ün katları şeklinde en az 8 ay, en fazla 24 aydır.
  • Projenin toplam destek tutarı 750.000 TL.’yi geçmemektedir.
  • Şu anda geçerli mevcut KOSGEB Ar-Ge ve İnovasyon projesi 31.01.2021 tarihinde sonlandırılacaktır.

 

 

 

https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/7664/arge-urge-ve-inovasyon-destek-programi

 

KOSGEB AR-GE VE ÜR-GE PROJELERİYLE PATENT BAŞTA OLMAK ÜZERE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI GİDERLERİNE 100 BİN LİRAYA KADAR DESTEK VAR

– Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım Tescil, Entegre Devre Topografyaları Tescil Belgeleri için yaptığı başvuru ve/veya tescil giderlerini kapsar.

– Türk Patent ve Marka Kurumu’na ve/veya yurt dışı muadili kurum/kuruluşlar ile Türk Patent ve Marka Kurumu’nca yetkilendirilmiş Patent/Marka Vekillerine yapılan ödemeler bu destek kapsamındadır.

– Sınai mülkiyet hakları giderleri desteği kapsamında Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan alınacak belgeler % 80 oranında desteklenir.