2021 YILI BEKLENTİLERİMİZİ, DOĞRULAMAKTAN ZİYADE BİRÇOK ÖZELLİĞİ KAPSAYACAK ŞEKİLDE YANLIŞLAMA YÖNÜNDE GAYRET EDİLMESİ GEREKTİĞİ GÖRÜŞÜNDEYİZ

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ulusal ve Uluslar arası Ar-Ge ve Yenilik Hibe

Fonları Uygulayıcısı, YMM, Öğretim Üyesi

www.abdanmerymm.com
abdanmer@gmail.com

04/01/2021

 

 

– Beklentilerimizi ancak yanlışlama yönünde deneysel teste tabi tutarak, hataları eleyip , büyüme kaydedebiliriz.

– Bu anlamda bir iddia, bakış açısı ya da hipotez için mümkün olduğunca birçok kriter belirleyerek, potansiyel yanlışlayıcıların kümesini ya da sınıfınının kapsamını o kadar büyük tutmuş olarak kuramımızı yanlışlama yönünde daha büyük risk altına alırız. Böyle bir kuram testlerden yanlışlanmayıp doğrulanırsa, bu doğrulama geçici bir nitelik taşır, ileride yanlışlanabilirse de o an itibariyle ilgili alana ait potansiyel açıklama gücü en fazla olandır.

– Klasik bir örnek, bütün kargalar karadır önermesini doğrulayacak istediğimiz kadar örnek bulalım, bu iddiayı nihai olarak doğrulamaya yetmez, ancak ak bir karganın gözlenlenmesi ilgili önermeyi yanlışlamak için yeterli olmaktadır.

– Bu anlamda bakış açımızı mümkün olduğunca soyuttan somuta doğru yönlendirecek birçok kriter belirleyerek, potansiyel yanlışlayıcıların kapsamını genişletebiliriz, doğru çıkması koşuluyla da problemi açıklama potansiyeli daha büyük olarak doğruluğa daha çok yaklaşırız.

Ekonomiden bir örnek verecek olursak, milli gelir artınca işsizlik de azalır. Ancak bu tez çok soyut olup, ifadeyi teknoloji tabanlı, katma değeri yüksek ve ihracat potansiyeli olan ürünlerde önce patent, ar-ge ve tasarımla prototipini yapıp, daha sonra  piyasa onaylarsa  seri üretime geçilmeli şeklinde odaklanılırsa ,  daha ayrıntılı açıklama yapmış oluruz. Bu şekilde  daha çok yanlışlayabilir hale getirir, doğru çıkarsa bize daha iyi ve özgün ve özgür bilgiler sunabilir.

– Bu yaklaşım elbette konu hakkında daha çok bilgi, tecrübe ve bilgelik gerektiriyor, o konuda ustalık şartı getiriyor, yüzeysel bilgilerle fikir beyan etmemeyi talep ediyor.