2023-2024 YILLARINDA EVRENSEL AR-GE VE YENİLİK KONULARI İLE İLİŞKİ İÇİNDE OLMAMIZ İÇİN AB HORIZON EUROPE TASARI HALİNDEKİ (DRAFT) ÇAĞRI KONULARINI BİLMEK FARKINDALIĞIMIZI ARTIRIR

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı,  YMM

www.abdanmerymm.com

abdanmer@gmail.com

 

12/10/2022

 

– Ulusal düzeyde birçok proje bazlı çağrılı ve çağrısız destek programları konuları hakkında 2023-2024 için tasarım çalışması ve zihinsel prova yaparken bize göre anılan yıllarda Horizon Europe konularıyla referansta olmak bizlere özgünlük katar. Bu konudaki dokümanlar, Avrupa’daki araştırmacılar gibi bizler önümüzdeki iki yıl içinde evrensel/ulusal bazlarda hangi Ar-Ge projelerinin fon kazanabileceğine dair erken bir fikir edinebilme potansiyeli sağlar.

– Goda Naujokaitytė’ye göre, ”… Bugün (11.10.2022)  yayınlanan çalışma programlarının bu en son sürümleri üye devletler tarafından onaylanmıştır ve şu anda Komisyonun dahili onay sürecinden geçmektedir…”.
https://lnkd.in/dEwswEXC

– Küme 1: Sağlık- 2023 yılı için  1 milyar Avro’dan fazla ve 2024’te yaklaşık 500 milyon Avro harcanacak. Burada özellikle, “…kişiselleştirilmiş tıbbın gelişimini hızlandırmak, sağlık endüstrisinin rekabet gücünü artırmak ve dijital sağlık araçları oluşturmak da dahil olmak üzere, sağlık üzerinde etkisi olan çevresel faktörleri araştırmak, sağlık sistemi dönüşümünü araştırmak için önemli fonlar da var. Bütçe, AB’nin on yılın sonuna kadar 116 milyon € alacak üç milyon hayat kurtarmayı hedefleyen kanser misyonunu da destekleyecek.

– Küme 2: Kültür, Yaratıcılık ve Kapsayıcı Toplum- 2023’te 291 milyon € ve 2024’te 260 milyon € alacak.

– Küme 3: Toplum için Sivil Güvenlik-gelecek yıl 171 milyon Avro ve 2024’te 161 milyon Avro olacak

-Küme 4: Dijital, Endüstri ve Uzay- 2023’te 1,67 milyar Avro ve 2024’te 1,12 milyar Avro.

– Küme 5: İklim, Enerji ve Hareketlilik-2023 projeleri için 1.655 milyar € ve sonraki yıl 1.112 milyar €.

– Küme 6: Gıda, Biyoekonomi, Doğal Kaynaklar, Tarım ve Çevre-1.056 milyar € ve 903.9 milyon €.

– Avrupa İnovasyon Konseyi- EIC’nin programlaması her iki yılda bir değil, yıllık olarak yeniden değerlendirildiğinden, çalışma programı yalnızca 2023’ü kapsamaktadır.

HAKİM ÇALIŞMA KONULARIMIZ

– Bizler ulusal bazda sağlık ve dijital iş birliği alanında ortak projelere, yazılım, dijitalleşme, tarım ve gıda projelerine odaklanıyoruz. Bu anlamda denge içindeyiz. Ayrıca KOBİ’lerin tek başına çağrısız ve çağrılı başvurabilecekleri EIC Accelerator-Hızlandırıcı destek programı da ilgi ve çalışma alanımız içindedir.

– Taslak halindeki çalışma dokümanları linki:

https://lnkd.in/djhhx33q