2024 YILI 3. DÖNEM ÇAĞRI KAPSAMINDA BAŞVURULABİLECEK YEŞİL DÖNÜŞÜM ODAKLI 1707 SİPARİŞE DAYALI AR-GE PROJELERİ İÇİN PROJE BÜTÇESİ ÜST LİMİTİ 7.5 MİLYON TL % 40 HİBE ORANLI OLARAK, KOBİ-KOBİ YA DA KOBİ-BÜYÜK İŞLETMELER ARASINDAKİ İŞBİRLİĞİNİ ARTTIRACAK

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı, YMM

abdanmer@gmail.com

Güncellenme Tarihi 11/07/2024

 

 

 

 

1707 Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı kapsamında 2024 yılı 2. dönem Çağrı Açılış Tarihi: 01  Ekim 2024, kapanış tarihi: 30 Kasım 2024.

 

-“Çağrıya KOBİ veya Büyük Ölçekli bir Müşteri Kuruluş ve en az bir Tedarikçi Kuruluşun ortak başvuru yapması ve Tedarikçi Kuruluşun KOBİ ölçeğinde olması şartı bulunmaktadır. Başvuru ve destek süreçleri TÜBİTAK ile Müşteri Kuruluş arasında yürütülecektir. Tüm sektörlerden ve tüm teknoloji alanlarından, ticarileşme potansiyeli yüksek olan Ar-Ge projeleri desteklenebilecektir. Proje önerilerinin Tedarikçi Kuruluşun yapacağı çalışmaları kapsaması gerekmektedir ve pazar araştırması ve ekonomik yapılabilirlik incelemesi son derece önem taşımaktadır. Tedarikçi Kuruluşun, Ar-Ge çalışmalarını yürüterek ürünü (veya süreci) geliştirmesi, Müşteri Kuruluşun projenin hedeflendiği şekilde yürütüldüğünü takip etmesi beklenmektedir.”
https://tubitak.gov.tr/tr/duyuru/1707-siparis-ar-ge-2024-yili-cagrilari-aciliyor

 

-2024 yılı 3. Çağrı Döneminde Yeşil Mutabakata Uyum Kapsamındaki Öncelikli Ar-Ge ve Yenilik Konularında sunulan projelere öncelik verilecektir.

https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/21566/db-yesil-ar-ge_ve_yenilik_konu_basliklari-v7.pdf

https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/21566/yesilmutabakat.pdf

 

 

-Özellikle bizim ilgi alanımıza giren ““Temiz, Erişilebilir ve Güvenli Enerji Arzı · Başta Rüzgar, Güneş ve Jeotermal Olmak Üzere Temiz, Yerli ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Geliştirilmesi ve Mevcut Enerji Sistemleri ile Entegrasyonunlarının Sağlanmasına ve Bu Sayede Sera Gazı Emisyonlarının Azaltımına Yönelik Uygulamalar” önem taşımaktadır.

 

-Proje  önerilerinde pazar araştırması ve teknik yapılabilirlik incelemesinin de sunulması gerekmektedir. Çağrıya Tedarikçi Kuruluşun yapacağı çalışmaları kapsayan bir Ar-Ge projesi sunulacaktır. Tedarikçi Kuruluş, Ar-Ge çalışmalarını yürüterek ürünü (veya süreci) geliştirecektir. Müşteri Kuruluş, projenin hedeflendiği şekilde yürütüldüğünü takip edecektir.

 

– Çağrıya bir Müşteri Kuruluş ve en az bir Tedarikçi Kuruluş ortak başvuru yapar. Başvuru ve destek aşamalarında muhatap kuruluş Müşteri Kuruluş olur.

 

– Proje bütçesi en fazla 7.500.000 TL olacaktır. Proje süresi en fazla 24 aydır. Destek süresi uzatılsa dahi yirmi dört ay aşılmaz.

 

– Müşteri kuruluş, Tedarikçi Kuruluş tarafından izleme aşamasında dönem raporunda beyan edilecek olan giderin %40’ını Tedarikçi Kuruluşa ödemekle yükümlüdür. TÜBİTAK beyan edilen giderleri değerlendirir ve belirleyeceği “Kabul Edilen Harcama Tutarının” %40’ını Tedarikçi Kuruluşa hibe destek olarak verecektir. Kalan kısmı (%20) Tedarikçi Kuruluş kendisi karşılamış olacaktır.

 

– Müşteri Kuruluşun yönetim, kalite, test, validasyon, ürünün sahada doğrulanması gibi faaliyetlerini yapan proje personelinin  üst sınırı 18 adam-ay işgücünü geçmeyecektir. Proje personelinin, yönetim, kalite, test, validasyon, ürünün sahada doğrulanması gibi faaliyetleri yapması amacıyla gerçekleştirdiği şehirlerarası seyahat giderleri ve mali müşavirlik ücretleri desteklenmektedir.

https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/21566/siparis_ar-ge_cagri_dokumani-15.01.2024.pdf