3 ADET KOBİGEL – KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI 2022 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI AÇILDI

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı, YMM

www.abdanmerymm.com

abdanmer@gmail.com

15/12/2022

“- 2022 – 01 Proje Teklif Çağrısı: “İmalat sanayi sektöründe dijitalleşme sürecine katkı sağlayabilecek yerli teknoloji geliştiricisi KOBİ’lerin desteklenmesi”
Akıllı dijital teknolojilerle ilgili ürün ve çözüm geliştiren elektronik, bilişim, makine imalat sektörlerindeki teknoloji geliştiricisi KOBİ’ler, ürün / yazılımlarında katma değer arttırıcı iyileştirmeler yapmak ve/veya geliştirdikleri ürün / yazılımlarını ticarileştirmek için proje sunabilecektir. Personel dışındaki giderler için % 85 (Bu oran üzerinden hesaplanacak desteğin % 100’ü Teminat karşılığı geri ödemeli destek olarak ödenir.). Personel giderleri için, öğrenim durumu katsayısına göre belirlenen tutarda (oran uygulanmadan) geri ödemesiz destek verilir.

2022 – 01 Proje Teklif Çağrısı kapsamında işletme başına 900.000 TL’ye kadar geri ödemesiz, 1.100.000 TL’ye kadar geri ödemeli (teminat veya KGF kefaleti karşılığı) olmak üzere toplam 2.000.000 TL’ye kadar destek verilebilecektir.

– 2022 – 02 Proje Teklif Çağrısı: “İmalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin üretim ve ilişkili iş süreçlerinde dijital teknolojilerden yararlanma düzeyinin arttırılması”

İmalat sanayi sektöründeki KOBİ’ler, imalat sanayi sektörüyle ilişkili 8 dijital teknolojiden biri veya birkaçını birlikte üretim ve ilişkili iş süreçlerine adapte etmek için proje sunabilecektir. İşletme başına 400.000 TL’ye kadar geri ödemesiz, 1.600.000 TL’ye kadar geri ödemeli (teminat veya KGF kefaleti karşılığı) olmak üzere toplam 2.000.000 TL’ye kadar destek verilebilecektir.

01-02 ÇAĞRILARI İÇİN      PROJE KONULARI:
Büyük Verinin Analitik Yöntemlerle İşlenmesi ve İmalat Sanayinde Kullanımı
İmalat Sanayinde Nesnelerin İnterneti
İmalat Sanayinde Endüstriyel Robot Teknolojileri
İmalat Sanayinde Akıllı Sensör Teknolojileri
Yapay Zekaya Dayalı Siber Fiziksel Akıllı Fabrika Sistem ve Bileşenleri
İmalat Sanayinde Siber Güvenlik
İmalat Sanayinde Akıllı ve Esnek Otomasyon Sistemleri
İmalat Sanayinde Artırılmış Gerçeklik / Sanal Gerçeklik Teknolojileri

– 2022 – 03 Proje Teklif Çağrısı: “İmalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin rekabet güçlerinin ve verimliliğinin arttırılması”
– işletme başına 200.000 TL’ye kadar geri ödemesiz, 1.300.000 TL’ye kadar geri ödemeli (teminat veya KGF kefaleti karşılığı) olmak üzere toplam 2.000.000 TL’ye kadar destek verilebilecektir.

– Proje çağrısı için başvuru sistemi 11 Ocak 2023 günü saat 23.59’da kapatılacaktır.”


Kaynak:

https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/3288/kobigel-kobi-gelisim-destek-programi 

Etiketler: