6 YIL SÜRECEK OLAN KOBİ’LERE VE BÜYÜK İŞLETMELERE TÜBİTAK 1832 HİBE DÖNÜŞÜMLÜ KREDİ DESTEĞİ İLE SANAYİDE YEŞİL DÖNÜŞÜM ÇAĞRISI KAÇIRILMAMALI

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı,  YMM

abdanmer@gmail.com

15/12/2023

 

 

 

 

“Dünya Bankası desteğiyle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın koordinasyonunda TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından yürütülen Türkiye Yeşil Sanayi Projesine, 450 milyon dolarlık finansman tahsis edilmiştir. Proje kapsamında, TÜBİTAK- TEYDEB 175 milyon dolarlık finansman ile proje süresince sanayinin yeşil dönüşümünü destekleyecektir. 6 yıl sürecek olan Türkiye Yeşil Sanayi Projesi kapsamında TÜBİTAK tarafından farklı türde çağrılar açılacaktır. Bu çağrılardan biri de Sanayide Yeşil Dönüşüm Çağrısı’dır.”

-“Çağrıya sunulacak projelerin daha önce üzerinde çalışma yapılmış Ar-Ge faaliyetlerinin devamı niteliğinde olması beklenmektedir. TÜBİTAK-TEYDEB veya KOSGEB destekleri ile yürütülmüş, belirli bir aşamaya gelmiş ancak henüz ticarileştirilmemiş ve ticarileşmesi için üzerinde halen Ar-Ge çalışması yapılması gereken ürün veya hizmetleri içeren çalışmalar çağrı kapsamındadır.”

-“Bununla birlikte kuruluşların kendi finansal kaynakları ile belirli bir aşamaya getirdikleri yeşil dönüşüm odaklı Ar-Ge ve yenilik çalışmaları da yapılan ön çalışmaların projede belirtilmesi durumunda bu çağrı kapsamında değerlendirilebilecektir. THS 5-9 aralığını kapsayan prototip geliştirme ya da iyileştirme, validasyon ve sertifikasyon testleri, yerinde uygulama, ölçeklendirme, demonstrasyon ve saha denemeleri çalışmaları çağrı kapsamındadır.”
https://lnkd.in/dzWZA4Br

-Türkiye Yeşil Sanayi Projesi kapsamındaki Ar-Ge ve Yenilik Konuları : https://lnkd.in/dhQ25t_Q

-“Çağrıya tescil tarihi 2 yıl ve üzerinde olan (spin-off’lar ve TÜBİTAK 1512 ve/veya 1812 desteği alarak kurulmuş şirketler hariç) KOBİ ve büyük ölçekli kuruluşlar başvuru yapabilecektir. Çağrıya ortaklı başvuru alınabilecek olup en fazla üç ortaklı başvuru yapılabilecektir. Başvuru yapabilecek kuruluşların sağlaması gereken kriterler çağrı duyurusunda belirtilmiştir. Bir kuruluş, çağrıya en fazla 2 proje önerisi ile başvuru yapabilir.”

“Desteğe KOBİ ve büyük ölçekli kuruluşların başvuruları mümkün olup, ortaklı başvuru da yapılabilecektir. Destek süresi en fazla 24 ay, proje bütçesi üst limiti mikro/küçük ölçekli firmalar için 7,5 Milyon TL, orta ölçekli firmalar için 12 Milyon TL, büyük ölçekli firmalar için 22,5 Milyon TL’dir.
Destekten faydalanacak sermaye şirketlerine faizsiz geri ödemeli finansman sağlanacaktır. Destek oranı sırasıyla büyük şirketler için %70, KOBİ’ler için %80, deprem bölgesindeki KOBI’ler için ise %90’dır.”

“Bahse konu finansmanın, büyük şirketler için %50’si; KOBİ’ler için %40’ı geri ödenmek üzere firmalardan talep edilecektir. Bu oranlar proje sonunda çağrıda belirtilen başarı kriterlerinin karşılanması durumunda büyük şirketler için %30’a; KOBİ’ler için %20’ye düşecektir. Kullanılacak desteğin geri ödemesi proje bittikten 1 yıl sonra başlayacaktır.”

 

-“Geri ödemeli desteğin hibeye dönüşme oranının belirlenmesinde kullanılacak başarı kriterleri şu şekildedir:

YDG (Yeşil Dönüşüm Göstergelerinden) Geri ödemeli desteğin hibeye dönüşme oranının belirlenmesinde kullanılacak başarı kriterleri şu şekildedir: YDG

1: Üretim birimi başına elektrik tüketiminde azalma (en az %10) YDG

2: Üretim birimi başına su tüketiminde azalma (en az %10) YDG

3: Geri dönüştürülemeyen atık miktarında azalma (en az %10) YDG

4: Yenilikçi yeşil teknoloji çözümlerinin geliştirilmesi Yeşil Dönüşüm Göstergeleri hedeflerine ulaşılma durumu izleme sürecinde son dönem raporunda TÜBİTAK’a bildirilmelidir.

1832 Sanayide Yeşil Dönüşüm Çağrısı : https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/21566/1832_cagri_duyurusu_07.12.2023.pdf