AB ÜYE ÜLKELERİNİN AR-GE HARCAMALARININ GSYİH İÇİNDEKİ PAYI 2020 YILINDA ORTALAMA %2,3 İKEN, TÜRKİYE’DE %1,09 OLDU

 

 

 

 

– AB üye ülkeleri, GSYİH’larının ortalama %2,3’ünü kamu ve özel araştırma ve geliştirmeye yatırmış olup, bunun üçte ikisi şirketler, %22’si yüksek öğretim sektörü, %12’si hükümet ve %1’i kâr amacı gütmeyen kuruluşlar tarafından yapıldı. Belçika, Ar-Ge harcamalarını GSYH’nin %3,5’i ile ön planda yer alırken, Almanya %3,4, Yunanistan ve İtalya %1,5, Bulgaristan %0,9.

– AB Ar-Ge yatırımını on yılın sonuna kadar GSYH’nin %3’üne çıkarmaya hedefliyor.
Kaynak: https://lnkd.in/dJzw2-zT

 

– Türkiye’nin Ar-Ge harcamasının gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) içindeki payı 2020 yılında %1,09 oldu.

https://sciencebusiness.net/news-byte/eu-rd-spending-hits-23-gdp-economies-shrink-during-pandemic

 

 

Bu oluşla, özellikle daha yoğun olarak TÜBİTAK ve KOSGEB Ar-Ge ve inovasyon destek programları ile ithalatı ikame edici üretimlerin arttırılması gerektiği görüşündeyiz.