AR-GE ÇALIŞMA VE PROJELERİNİN BAŞLANGIÇ NOKTASINDA HEP ÇOK SAĞLAM KAVRAM, KONSEPT YA DA HİPOTEZLERİN OLMASI VE BUNLARIN PROJE ÇALIŞMASI İLE TÜMDENGELİMLE DOĞRULANMASI GEREKİYOR

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı, YMM

www.abdanmerymm.com

abdanmer@gmail.com

30/07/2022

 

 

– By Quora’daki “Kendinizin En İyi Versiyonu Olmanıza Yardımcı Olacak 10 Güçlü Alışkanlık,Toksisiteyi hayatınızdan çıkarın.”
yazısını çok beğendim, okumanızı öneririm.1O alışkanlık arasında ilgimi en çok çeken alışkanlık, deneme ALIŞKANLIĞI” … Çoğu zaman doğru cevabın ne olduğunu bilmiyoruz. Bunu öğrenmenin en iyi yolu nedir? Deney. Fikirlerinizi test edin…”
https://lnkd.in/drT2Hxpi

– Bakış açımızın, teorilerimizin doğruluğunun kanıtı, genel teorilerden çıkarılan test hipotezlerinin gerçeklerle yüzleştirilmesidir.
– Çalışmalarımızda, bilimsel mantık çıkarımı olarak tümdengelim ya da dedüksiyon yöntemini kullanırız. Formülü:
– Genel Hipotez,
– Durum koşulları 1,2,3, 4,…n,
———————————–
Test hipotezleri    1,2,3, 4,…n,
– Durum koşulları sebep, test hipotezleri sonuçtur. Test hipotezleri genel teoriyi doğruluyorsa, ilgili koşula ait sonucun genel teoriyle uyum içinde olduğu ileri sürülür.

– Ar-Ge çalışma ve projelerinde yeni bulgulardan yararlanarak yeni uygulamaya yönelik tasarımlarda kullanılmak üzere yürütülen sistematik ve yaratıcı çalışmaların başlangıç noktası hep kavramlar, konseptler ya da hipotezlerdir. Nitekim projelerde hangi seviyelerde çalışmalar yapılacağını gösteren Teknoloji Hazırlık Seviyelerinin -THS’nin ilk üç süreç adımı şöyledir:

– THS 1 -Temel prensiplerin gözlenmesi,

– THS 2 -Teknoloji konseptinin formüle edilmesi,

– THS 3 – Konseptin deneysel kanıtlanması.

– Bu üç adım, bir anlamda bilgi geliştirme, temel teknoloji geliştirme safhasıdır.

– Ar-Ge çalışmalarında da Tümdengelim ya da Dedüksiyon yönteminden yararlanırız.

 

ÖRNEK:

– Genel Hipotez: Ar-ge projelerinin artışı, ülkenin İhracat içindeki yüksek teknoloji ürünlerinin payını arttırır,

– Durum koşulu: X ülkesinde Zı döneminde Ar-Ge projeleri hem sayı hem de tutar itibariyle arttı,

– Test hipotezi: Öyleyse, X ülkesinde Zı döneminde ihracat içindeki yüksek teknoloji ürünlerinin payının artışını bekleyebiliriz.

– Bu çıkarımla, gerçekleşen verilere bakılarak, her iki değişkende de artış olup olmadığı gözlenir. Artış varsa, genel hipotez geçici olarak doğrudur, artış yoksa genel hipotez yanlışlanır ya terk ya da revize edilir.

– Doğrulanan test hipotezlerinin sayısı arttıkça, hipotezler TEORİ aşamasına geçmeye hak kazanırlar. Teoriler iki amaç için pratikte kullanılır: Birincisi geleceği öngörmek için, ikincisi teknolojik kullanımla amaca ulaşmak için uygun araç, yöntem ve teknik usullerin seçimini yapmak için.