AR-GE ÇALIŞMALARINDA BAZEN YAŞADIKLARIMIZDAN BIR KESİT

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ulusal ve Uluslar arası Ar-Ge ve Yenilik Hibe

Fonları Uygulayıcısı, YMM, Öğretim Üyesi

www.abdanmerymm.com
abdanmer@gmail.com

25/11/2020

 

– Korona’da Zaman, rutin ve geleneksel üretim ile ilgili bilinçaltımızdaki işletim kayıtları ve bağlantılı beden zihni ile katma değerli teknolojik ürün üretmeye yönelik bilinçli zihnimiz arasındaki mücadeleye daha çok konu oluyor. Bu mücadele kolay değil. %5 ağırlığa sahip bilinçli zihnimiz %95 oranındaki bilinçaltı beden-zihni ile karşı karşıya. Bu bakımdan Ar-Ge’yi anlattığımız bazı müşterilerimizde yetkililerin bilinçli niyeti Ar-Ge’ye bakış açıları pozitif olmasına karşın, duyguyu ezberlemiş bilinçaltı beden zihninin hakimiyeti nedeniyle bir türlü proje esaslı destek programına geçemiyoruz, biz de sağlık olsun diyoruz.

– Ar-Ge’ye geçiş için bilinçli zihnin yeni bir bakış açısıyla proje amaç ve çalışmalarının bir resmini görmesi, buradan hareketle bilinçli odaklanma, dikkat ve tekrarlar yoluyla zihinsel prova yapıp bedende duygu hissetmesi, daha sonra bilinçaltında eskiyi silip yeniyi hâkim kılması gerekiyor. Ancak bu yolla serbest kalan enerjimiz kuantum alanındaki yaratıcı Ar-Ge çalışmalarını destekler hale geliyor. Dalgacıklardan partikül olarak projeler, fiziksel gerçeklik olarak ortaya çıkıyor.
Özetle: Bilinçaltındaki rutin üretimle ilgili eski işletim sistemini etkisiz hale getirmedikçe, ar-geye olan heves geçici nitelik taşıyor.