Ar-Ge Merkezlerinde Aşağıdaki Sınırlı Sektörler Hariç Personel Sayısı 15’e Düştü (11.08.2016)

11 Ağustos 2016 Tarihli Resmi Gazete ,Sayı: 29798,Karar Sayısı: 2016/9093 ile 1.8.2016 TARİHLİ VE 2016/9093 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR’da 30 ar-ge personelin yer alacağı aşağıdaki sektörler hariç diğer sektörlerde ar-ge personel sayısı 11.08.2106 tarihi itibariyle 15’e düşürülmüştür.

a) C – İmalat başlığı altında yer alan:

29 – Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı bölümü altındaki tüm sınıflar

30 – Diğer ulaşım araçlarının imalatı bölümü altındaki aşağıdaki sınıflar

30.30 – Hava taşıtları ve uzay araçları ile bunlarla ilgi makinelerin imalatı

30.40 – Askeri savaş araçlarının imalatı

30.91 – Motosiklet imalatı

30.99 – Başka yerde sınıflandırılmamış diğer ulaşım ekipmanlarının imalatı
Yorum: Sayının düşmesi ar-ge çalışmalarını çok olumlu etkileyecektir.