AR-GE PROJELERİNDE DENEYSEL GELİŞTİRME (EXPERIMENTAL DEVELOPMENT) İLE ÜRÜN GELİŞTİRME(PRODUCT DEVELOPMENT) KAVRAMLARI BİRBİRİNE KARIŞTIRILMAMALI

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

19.12.2019

 

Frascati 215 Manual’in 2.34’üncü paragrafına göre;

ÜRÜN GELİŞTİRME, uçtan uca bir proses olup ürünün fikir ve konseptinin formülasyonundan ticarileşmesine kadarki tüm akış adımlarını kapsayarak, yeni ürün ya da hizmetin piyasaya sunulmasına yardım eder.

DENEYSEL GELİŞTİRME ise ürün geliştirme prosesinde sadece bir safha olup, bilginin spesifik uygulamasının testini yaparak başarılı bir şekilde sonuca ulaştırmak ile ilgilidir. Deneysel geliştirmede yeni bir bilgi üretilerek Ar-Ge’nin yeni,yaratıcı,belirsizlik,sistematik ve tekrar üretilebilirlik ana kriterlerini karşıladığında, bu çalışma sona erer. Buna karşın Ar-Ge içermeyen ürün geliştirme durumları da vardır.