AR-GE PROJELERİNDE HEM ÜRÜN HEM DE SÜREÇ YENİLİKLERİ BİRARADA ÖNGÖRÜLÜYORSA, PROJEMİZ PROTOTİP Mİ YOKSA PİLOT TESİS Mİ OLMALI?

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı,  YMM

www.abdanmerymm.com

abdanmer@gmail.com

09.06.2021

 

-Ülkemizde Ar-Ge projeleri yapmadan olmaz. Temmuz ayında TÜBİTAK Ar-Ge projesi çağrısı açılıyor, KOSGEB Ar-Ge ve inovasyon projesi başvurusu ise her zaman açık.

– Ar-Ge’de yenilik faaliyeti olarak ürün ve iş süreç yenilikleri söz konusudur. Aynı projede hem ürün yeniliği hem de bu yeniği sağlayacak süreç yeniliği yapılmak isteniyorsa, prototip ya da pilot tesis kavramından hangisi kullanılmalı?

 

– Ar-Ge kriterlerini belirleyen Frascati’nin paragraf 2.49’a göre prototipin tanımı, yeni bir ürünün tüm teknik özelliklerini ve performansını içeren orijinal bir modeldir. Dolayısıyla ürün yeniliği için prototip tasarım, üretim ve testlerin gerçekleştirilmesi söz konusudur.

 

– Paragraf 2.51’e göre pilot tesis ile tanımlanan deneyim kazanmak, mühendislik çalışmaları ve diğer gerekli olan verilerin toplanıp uygulanması yoluyla, yeni ürünün hipotezlerini değerlendirmek, yeni ürünün formüllerinin ve özelliklerinin oluşturulmak, ürün yeniliğini gerçekleştirmek için özel süreç ekipmanlarının, makinelerin, yazılımların, donanımların, robotların vb tasarlanması söz konusudur. Pilot tesiste iki yenilik bir arada bulunmakta iken Frascati Kılavuzuna göre prototip imalatta sadece ürün yeniliği girmektedir.

 

-Örneğin xxx özelikteki ürün yeniliğini gerçekleştirmek için yyy özellikteki pilot tesis tasarımı ve geliştirilmesi diyebiliriz. Burada hem ürün hem de süreç yeniliği için kavram geliştirme, tasarım ve doğrulama, pilot uygulama ve testler gibi iş paketleri olabilmektedir.