AR-GE TABANLI YATIRIM YAPMAK İSTEYEN BÜYÜK İŞLETMELER İÇİN TEKNOLOJİ ODAKLI SANAYİ HAMLESİ PROGRAMINDA BÜYÜK FIRSAT

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ulusal ve Uluslar arası Ar-Ge ve Yenilik Hibe

Fonları Uygulayıcısı, YMM, Öğretim Üyesi

www.abdanmerymm.com
abdanmer@gmail.com

15.03.2021

  • Eğer ülkemizde halen imal edilmeyerek sadece ithalatı yapılarak, ilkin prototip çıktısını elde edilip daha sonra seri üretime geçilerek ithalatı ikame, ihracatını yaparak dış ticaret açığı kapatılmak isteniyor ve aşağıdaki ürün listesine GTİP gümrük tarife numarası ile ürününüz giriyorsa,

https://lnkd.in/e-CmCBe

 

  • Yatırım yapma ihtiyacınız varsa,
  • Ar-Ge’ye ihtiyaç varsa,
  • Prototip imali için TÜBİTAK 1511 TÜBİTAK Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi destek programına başvurarak üst limit olmaksızın onaylanan harcama tutarının %60’ı oranında hibe desteği alınmak isteniyorsa,

 

https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1511-tubitak-oncelikli-alanlar-arastirma-teknoloji-gelistirme-ve-yenilik-p-d-pteknoloji-odakli

 

  • Bu destekten sonra arsa, bina inşaat, makine-teçhizat yatırımı yaparak stratejik yatırım desteklerinden yararlanılmak isteniyorsa,
  • (TÜBİTAK ve yatırım destekleri) harcama ve giderleri toplamı 10-50 milyon lira arasında ise,
  • Bu takdirde Büyük İşletmelerin Sanayi Hamlesi programına başvurmasını öneriyoruz.

http://www.hamle.gov.tr/

https://lnkd.in/dUGgp7M

http://geka.gov.tr/Files/Hamle%20Bro%C5%9F%C3%BCr_6112019111611.pdf

Not: KOBİLER de aynı programa 1511’den % 75 hibe destek oranı ile başvurabilirler.