AR-GE / TASARIM MERKEZLERİNE ALINACAK YENİ MAKİNE VE TEÇHİZATLARA UYGULANACAK KDV İSTİSNASI İLE %100 ARTTIRILMIŞ AMORTİSMAN GİDERİ UYGULAMASINA DİKKAT! (AYNI TEŞVİKLER İMALAT SANAYİİ İÇİN DE GEÇERLİ)

 

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı,  YMM

www.abdanmerymm.com

abdanmer@gmail.com

17.05.2018

 

 

 

 

27/03/2018 tarihli 30373 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 7103 sayılı Kanununa göre Ar-Ge ve Tasarım Merkezi faaliyetlerinde kullanılmak üzere yeni makine, teçhizat alımları 2018 Mayıs başından itibaren KDV’den istisna kılınmıştır. Bu kapsama giren makine, teçhizat listeleri 05/05/2018 tarih 30412 sayılı Resmi Gazete’de oniki haneli G.İ.T.P. numaraları ile yayınlanmıştır (link: http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/05/20180505.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/05/20180505.htm).

 

Bu imkândan yararlanmak için bağlı oldukları Vergi Dairesine başvurularak istisna belgesi almak gerekmektedir. Resmi Gazete’de yayınlanmasa dahi Gelir İdaresi Başkanlığının mevzuat taslak bölümünde süreç adımlarını görmek mümkündür. Bu kapsamda alınacak makine, teçhizatların normal amortisman süreleri yarı yarıya düşürülerek %100 amortisman giderleri arttırılmaktadır (link: http://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/mevzuatek/kdvteb18taslak.pdf).

 

Öte yandan Sanayi Sicil Belgesine sahip imalatçı ve yazılım firmaları imalat için Mayıs 2018 ile 31/12/2019 tarihileri arasında alacakları alınan listedeki makine, teçhizatlar için KDV ödemeyecekler ve bunun için bağlı oldukları Vergi Dairesinden istisna belgesi almaları gerekiyor. Bu kapsamda alınacak makine, teçhizatların normal amortisman süreleri yarı yarıya düşürülerek %100 amortisman giderleri arttırılmaktadır (link: http://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/mevzuatek/kdvteb18taslak.pdf).