AR-GE TASARIM VE YENİLİĞİN TEMELİ OLAN BİLİMİN SÜREÇ ADIMLARININ KUR’AN AYETLERİYLE REFERANSLARI

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı, YMM

abdanmer@gmail.com

11/08/2023

 

 

BİLİMSEL YÖNTEMİN SÜREÇ ADIMLARI
1.Problemler,2. Çözüm Denemeleri,3. Ortadan Kaldırma,4. Belirsizlikler,5. Yeni Problemler (Popper).

BİLİMSEL YÖNTEMİN SÜREÇ ADIMLARI İÇİN BAZI ÖNEMLİ KUR’AN AYETLERİ
1.PROBLEMLER
– Beled suresi 3. ve 4. Ayetler ;“Biz insanı bir sıkıntı ve zorluk içinde (olacak ve bunlara göğüs gerecek şekilde) yarattık”.
İnşirah Suresi 5-7 de: “Demek ki, zorluğun yanında bir kolaylık mutlaka var. O halde bir iş ve oluştan boşalır boşalmaz yeni bir iş ve oluşa koyulup yorul.”
-Bakara 170 ;” Onlara, ‘Allah’ın indirdiğine uyun !’ dendiğinde ‘hayır! Biz, atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye uyarız. ’derler. Peki, ataları bir şeyi akıl yoluyla kavrayamıyor, doğruya ve güzele ulaşamıyor idiyseler?”.
-Lukman 20;”İnsanlardan öylesi var ki, Allah uğrunda ilimsiz, kılavuzsuz ve aydınlatıcı bir kitaba dayanmaksızın mücadele eder”

ÇÖZÜM DENEMELERİ
Rah­man su­re­si, 29. Ayette de “Al­lah… O, her an ye­ni bir iş ve oluş­ta­dır
Enfal Suresi 53. Ayette; sebepler değiştirilmediği sürece, sonucun değişmeyeceği belirtilerek,
Rad Suresi 11. Ayette de; “Gerçek şu ki Allah, bir toplumun maruz kaldığı şeyleri, onlar birey olarak içlerindekini/birey olarak kendilerine ilişkin olanı değiştirmedikçe, değiştirmez.
Fatır Suresi 7. Ayette “İman edip salih ameller işleyenler için ise bir bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır” denilmektedir.
Zümer suresinin 17-18 ayetleri şunu söylemektedir; “Müjde ver o kullarıma ki, onlar, sözü dinler de onun en güzeline uyarlar. İşte bunlardır, Allahın kılavuzladıkları; işte bunlardır, akıl ve gönül sahipleri.”
Yunus Suresi 100.Ayette şöyle denilmektedir.” Akıllarını güzel kullanmayanları, pislik içerisinde bırakır.”
Bakara Suresi 106.Ayet :” Biz bir ayeti siler, unutturur veya ertelersek ondan daha iyisini veya onun bir benzerini getiririz. ALLAH’ın her şeye gücü yeter olduğunu bilmedin mi?
Beyyine suresinin 9.Ayet, “İman eden ve salih ameller işleyenler varlıkların en hayırlılarıdır.”

BELİRSİZLİKLER VE HATA ELEME
Kalem suresinin 47. Ayetinde “Gayb (bilinmeyen alemler) onların yanında da artık onlar mı yazıyorlar.”
Ankebut Suresi 64. Ayet:“Dünya hayatı eğlence ve oyundan ibarettir. Doğrusu ahiret hayatı ise, işte asıl hayat odur. Keşke bilselerdi”.
.Yunus Suresi’nin 99.Ayeti:
“Eğer Rabbin dileseydi, yeryüzünde bulunanların hepsi top yekûn iman ederlerdi. O halde insanları mümin olsunlar diye sen mi zorlayacaksın”.
Bakara Suresi 30.Ayet:
“Hatırlayın ki, Rabbin meleklere “Ben, yeryüzünde bir halife yaratacağım” dediği zaman, melekler “A. Biz Seni övüp, tespih ve takdis edip dururken yeryüzünde fesat çıkaracak ve kan dökecek bir mahluk mu yaratacaksın” dediler. Allah “Şüphesiz ben sizin bilemeyeceğiniz şeyleri bilirim” buyurdu”.

Ahzab Suresi 5.Ayette “Hata ile yaptığınız bir işte size hiçbir günah yoktur. Fakat kasten yaptığınız şeylerde size günah vardır. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir”.

 

YENİ PROBLEMLER
Rahman Suresi 29’uncu ayetinde Rabbimizin her an yeni bir iş/yaratışta olduğu belirtilerek, bizleri de sürekli yenilenmeye ve yeniliğe çağırmaktadır. Yenilik yapmak tanrısal bir emirdir.

 

Kaynaklar;1.Kur’an ve Meali
Diyanet Vakfı
Elmalı Hamdi
Hasan Tahsin Feyizli
Süleyman Ateş
Yaşar Nuri Öztürk
2. Kuantum ve Kur’an
R.Şanal
3. Allah De Ötesini Bırak
Uğur Koşar