AR-GE/ÜR-GE’DE TRL’NİN, TEKNOYATIRIMDA BRL’NİN İŞ PAKETLERİNİN OLUŞMASINDA SAĞLADIĞI FAYDA VE İKİ OLGUNLUK SEVİYESİ ARASINDAKİ İÇSEL BAĞLANTI

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı,  YMM

16/03/2022

 

 

– AR-GE/ÜR-GE’DE  talep edilen TECHNOLOGY READINESS LEVELS/ TRL ya da TÜRKÇESİYLE TEKNOLOJİ HAZIRLIK SEVİYELERİNİ / THS iyi okuyup ona göre iş paketi ve faaliyetleri oluşturmak gerekiyor.

 

TRL SEVİYELERİ:
TRL/THS 1 -Temel prensiplerin gözlenmesi,
TRL 2 -Teknoloji konseptinin formüle edilmesi,
TRL 3 – Konseptin deneysel kanıtlanması,
TRL 4 – Laboratuvar seviyesinde teknolojinin geçerliliğinin onaylanması,
TRL 5 – Bütün ya da bileşenler itibariyle prototipin bilgisayar ortamında tasarımının onaylanması,
TRL 6 – Prototipin ya da pilot tesisin çalışma ortamına benzetilmiş ortamda denenmesi,
TRL 7 – Prototipin ya da pilot tesisin gerçek çalışma ortamında denenmesi,
TRL 8 – Prototipin ya da pilot tesisin test edilmesi,
TRL 9 – Prototipin ya da pilot tesisin gerçek imalat şartlarında geçerliliğinin kanıtlanması ve ön ticari prototip.

– Son zamanlardaki destek programlarında açık kaynak imkanlarının artması, hızlı teknoloji değişimi, bir an önce pazarı etkilemesi vb nedenlerle trend olarak AR-GE/ÜR-GE’de istenen seviyeler genellikle TRL5-6/ 8 arası olmakta, TRL 9 ise ön ticari prototip çalışması için yapılacak faaliyetleri ve ticarileşme yatırımları ön bilgileri içermektedir.

 

– Ancak TRL 5’in kaynak başlangıç noktası olarak TRL 3 ve 4’ü de KAVRAM GELİŞTİRME iş paketi içinde bizce ele alıp açıklamada fayda var. TRL 5-6 TASARIM VE DOĞRULAMA, TRL 7 PROTOTİP/PİLOT UYGULAMA ve TRL 8 TESTLER VE DEĞERLENDİRMELER iş paketleri olarak tanımlamak uygundur.

– TEKNOYATIRIM destek programının başlangıç noktası ar-ge ya da orta ve/ yüksek teknoloji düzeyindeki ürünler olduğundan ticarileşme çalışmasına TRL 9’da düşünerek, sonrasında uygun olduğunu düşündüğümüz BRL 1-9 çalışması ile ana iş paketlerini oluşturmak gerekiyor: Aşağıdaki BRL seviyelerine göre TEKNOYATIRIMDA FAALİYET GRUPLARI bizce şöyle olabilir:

-TİCARİ ÜRÜNE OLAN İHTİYACIN FORMÜLASYONU VE DOĞRULANMASI İLE  ÖN TİCARİ PROTOTİPİN OLUŞTURULMASI  (BRL1-3),

– KÜÇÜK VE BÜYÜK ÖLÇEKLİ PAYDAŞLARLA ÜRÜNÜN PAZAR TESTLERİ (BRL 4-5),

– ERKEN BENİMSEYEN VE ÖDEMEYE RAZI PAZAR GRUPLARI ÜZERİNDEKİ TESTLER (BRL 6),

– ERKEN ÇOĞUNLUK PRAGMATİSTLER ÜZERİNDE MEMNUNİYET TESTLERİ VE ÖLÇEKLENDİRME YATIRIMLARI (BRL7-8),

– TİCARİ ÜRÜNÜN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ VE BÜYÜME ÖNGÖRÜLEBİLİRLİĞİ İLE KAPASİTE ARTIŞI YATIRIMLARI (BRL 9).

Kaynak: Moore, G. A., (2014). Crossing the chasm: Marketing and selling technology products to mainstream customers (3rd Edition). New York, N.Y.: HarperBusiness.

Rogers, E. M., (2003). Diffusion of innovations (5th ed.). New York, NY: Free Press.

 

BRL (BUSINESS READINESS LEVEL) İŞ/PAZAR HAZIRLIK SEVİYELERİ:

– BRL 1: Basic research: You can describe the need(s) but have no evidence (Temel araştırma),
– BRL 2: Needs formulation: You articulate the need(s) using a customer/user story (İhtiyaç formülasyonu),
– BRL 3: Needs validation: You have an initial ‘offering’, stakeholders like your slideware (İhtiyacın doğrulanması),
– BRL 4: Small scale stakeholder campaign: Run a campaign with stakeholders (‘closed’ beta  a number of friendly stakeholders that is relevant according to specificities of your market) (Küçük ölçekli paydaş (müşteri) kampanyası),
– BRL 5: Large scale early adopter campaign: Run a campaign with early adopters (‘open’ beta – a number of intended customers that is relevant according to specificities of your market) (Büyük ölçekli erken benimseyenler kampanyası),
– BRL 6: Proof of traction: Sales match a number of paying customers that is relevant according to specificities of your market (Satışların ödeme yapan müşterilere göre eşleştirilmesi kanıtı),
– BRL 7: Proof of satisfaction: A happy team and happy customers give evidence to progress (Memnuniyet kanıtı),

– BRL 8: Proof of scalability: A stable sales pipeline and strong understanding of the market allow revenue projections (Ölçeklenebilirlik kanıtı),
– BRL 9: Proof of stability: KPIs surpassed and predictable growth (İstikrar kanıtı).
Kaynak: https://lnkd.in/dPUrW5z