Ar-Ge ve İnovasyon

AR-GE/İNOVASYON EĞİTİMLERİ: Ulusal ve Uluslarası Destek Kuruluşları(TÜBİTAK, KOSGEB, EUREKA, H2020)

AMAÇ: Doğru bir Ar-Ge yapılanmasının oluşturulması ve doğrulanması, Ar-Ge yönetim ve denetim yapısının belirlenmesi, Proje kriterlerinin belirlenmesi ,Finansman kaynaklarının yönetimi, Uygulama ile fiili deneyim.

SERTİFİKA: EVET

TÜBİTAK-TEYDEB DESTEKLERİ: FİRMALARIN TÜBİTAK-TEYDEB AR-GE DESTEK PROGRAMLARINA(1501-1505-1507-1509-1511) YÖNELİK FAALİYETLERİNİN BİLİMSEL, TEKNİK VE MALİ YÖNDEN ANALİZİ, ALT YAPISININ OLUŞTURULMASI VE RAPORLANMASINA İLİŞKİN DANIŞMANLIK HİZMETLERİ,

KOSGEB DESTEKLERİ: FİRMALARIN KOBİGEL-KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI, KOSGEB AR-GE/İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMLARINA YÖNELİK FAALİYETLERİNİN BİLİMSEL, TEKNİK VE MALİ YÖNDEN ANALİZİ, ALT YAPISININ OLUŞTURULMASI VE RAPORLANMASINA İLİŞKİN DANIŞMANLIK HİZMETLERİ,

AR-GE MERKEZİ BAŞVURU VE DENETİM HİZMETLERİ: AR-GE MERKEZİ STRATEJİLERİNİN OLUŞTURULMASI, BAŞVURU DOKÜMANLARININ HAZIRLIKLARININ YAPILMASI, TEKNİK OLARAK YOL HARİTASININ BELİRLENMESİ, AR-GE MERKEZİ EĞİTİMİ, MALİ RAPORLAMA VE AR-GE MERKEZİNİN DENETİMİNİN YAPILMASI,

TASARIM MERKEZİ BAŞVURU VE DENETİM HİZMETLERİ: TASARIM MERKEZİ STRATEJİLERİNİN OLUŞTURULMASI, BAŞVURU DOKÜMANLARININ HAZIRLIKLARININ YAPILMASI, TEKNİK OLARAK YOL HARİTASININ BELİRLENMESİ, TASARIM MERKEZİ EĞİTİMİ, MALİ RAPORLAMA VE TASARIM MERKEZİNİN DENETİMİNİN YAPILMASI,

EUREKA- H2020 DESTEKLERİ: EUREKA, H2020 ULUSLARARASI ARAŞTIRMA VE YENİLİK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN AR-GE FİKRİ OLUŞTURMA, ÇAĞRILARIN TAKİBİ, PARTNER BULMA, PROJE OLUŞTURMA, SÖZLEŞMELER, MALİ RAPORLAMA GİBİ TÜM SÜREÇ ADIMLARININ TAKİBİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ,

TEŞVİKLERİN ENTEGRASYONU(TEKNOYATIRIM,TEKNOPAZAR): ONAYLANAN ULUSAL VE ULUSLARARASI PROJELERİN 5.BÖLGE YATIRIMI, PATENT/FAYDALI MODEL, TEKNOLOJİK ÜRÜNLER YATIRIMI DESTEKLERİ, TEKNOPAZAR,TEKNOYATIRIM İLE ENTEGRASYONUN KURULMASI.

AB’ NİN H2020 ARAŞTIRMA VE YENİLİK PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE HİZMETLERİMİZ:

1. Yıllık 325.000 € yu geçen hibe tutarları ilgili olarak yılda 1 defaya mahsus düzenlenen Finansal Beyan Sertifikası ( CFS)) bağımsız denetim raporunun hazırlanması

2. AB Hibe Tutarlarının UFRS göre muhasebeleştirilmesi, Ar-Ge Muhasebe sisteminin kurulması, % 100 Kurumlar Vergisi Ar-Ge İndirimi YMM Raporunun hazırlanması,

3. AB ÇP proje kapsamında (2.000 TL ve üzeri mal ve hizmet alımlar) KDV Muafiyet Sertifikasının alınması,

4. KDV Mükellefiyeti AT Yüklenicilerine ait KDV iadelerinin talebi,

5. AB H2020 kapsamında projelerinin Bağımsız Denetim firmamızca denetlemesi,

6. Teknik Ekibimizle H2020 proje önerisinin yazılması, çağrıların takibi, potansiyel konsorsiyumların belirlenmesi, projelere partner olarak alınmasının çalışmalarının yapılması.