AR-GE VE TASARIM MERKEZLERİNE KONU OLAN AR-GE/TASARIM İNDİRİMİ TASDİK RAPOR ÇALIŞMALARIMIZ HIZLA SÜRÜYOR (SORGULAMA BAZINDA TAKILDIĞINIZ HUSUSLARLA İLGİLİ BİZLERLE İRTİBATA GEÇEBİLİRSİNİZ)

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı, YMM

www.abdanmerymm.com

abdanmer@gmail.com

31.05.2018

– Ar-Ge ve Tasarım merkezlerinin 2017 yılı Faaliyet Raporunun en geç Mayıs sonunda Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı’na sunulmasının ardından en geç Haziran ayının sonuna kadar ilgili vergi dairesine verilmesi gereken “Ar-Ge ve tasarım indirimine ilişkin YMM tasdik raporu” çalışmalarına başladık. Mükellefin YMM ile tam tasdik sözleşmesi mevcut ise Ar-Ge ve Tasarım indirimine ilişkin ayrıca bir tasdik raporu düzenlenmez, ilgili bilgiler tam tasdik raporunun alt bölümünde verilerek açıklama yapılır.

– Ar-Ge Yönetmeliğinin 9. Maddesi ile 6 nolu Genel Tebliğin 4. maddesine göre tasdik raporuna konu olan Ar-Ge ve Tasarım merkezi harcama ve gider kalemleri şöyledir; ilk madde ve malzeme giderleri, amortismanlar, personel giderleri, genel giderler, dışardan sağlanan fayda ve hizmetler, vergi, resim ve harçlar.

– Bu harcama grupları içinde en fazla uğraştığımız konu Personel Maliyetidir. Yönetmeliğin 9/1/ç maddesine göre “…çalışanların projeler itibarıyla sayıları ve nitelikleri, bu personelin projelerde görev aldığı süreler, ücretleri, gelir vergisi stopaj teşvikine konu edilen vergi tutarlarını gösteren liste ile temel bilimler mezunlarının (sadece Ar-Ge Merkezi için bizim notumuz) sayıları ve nitelikleri ile bu personele sağlanan desteğe ilişkin bilgi ve belgeler,” hususunda dikkatli ve yoğun çalışma gerekiyor.

– Ar-Ge/Tasarım İndirimi maliyetlerinin doğru hesaplanıp hesaplanmadığı, muhasebe kayıtlarına doğru aktarılıp aktarılmadığı, yararlanılan teşviklerin hesaplarının doğru olup olmadığı, merkezde geçirilen sürelerin parametrelere göre gün sayılarının doğru hesaplanıp hesaplanmadığı, projelere dağılımı doğru yapılıp yapılmadığı, muhasebe kayıtlarında proje bazlı maliyetlerin gösterilip gösterilmediği vb. gibi konularla severek uğraşıyoruz.