Ar-Ge Ve Tasarım Personelinin Merkezde Sadece Bilgisayar Başında Oturarak Değil, Gerçek Ortamda da Sürecini Takip Etme İmkanı Getirildi (11.08.2016)

11 Ağustos 2016 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29798

Karar Sayısı: 2016/9091 ile Ar-ge ve Tasarım Merkezinde görev alan personelin aşağıdaki durumlarda , Ar-Ge veya tasarım merkezi yönetiminin onayının alınması ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bilgilendirilmesi kaydıyla , merkez dışındaki bu faaliyetlere ilişkin ücretlerin yüzde yüzü gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilir:

a) Laboratuvar, analiz, test ve deney çalışmaları.

b) Diğer Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde yapılan çalışmalar.

c) Saha araştırması.

ç) Prototip geliştirmeye yönelik faaliyetler.

d) Projelerde görev alan personel ile sınırlı olmak kaydıyla bilimsel içerikteki etkinlikler.

Ayrıca Teknokentteki firmalarda görev alan personelin bölge yönetici şirketinin onayının alınması ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bilgilendirilmesi kaydıyla, bölge dışındaki yukarıdaki faaliyetlere ilişkin ücretlerin yüzde yüzü gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilir.

Yorum. Bu yolla personelin sadece bilgisayar başında kalmayıp, yaptığı tasarımın deney ve prototipinin yapılmasını gerçek ortamda test etme ve geri bildirim alma imkanı olacak, sürecin tamamı hakkında bilgi sahibi olacaktır. Ayrıca çalışmalarını paylaşmak ve meslektaşlarıyla bilgi alıverişinde bulunmak üzere dış dünya temasa geçmiş olacak.